546 zonnepanelen bij varkenshouder in Someren-Heide

Afgelopen week plaatste HD Solar 546 JA Solar 265 Wp zonnepanelen bij een varkenshouder in Someren-Heide. De varkenshouder maakte gebruik van de SDE subsidie om dit grootschalige project te realiseren.

Zonnepanelen op een agrarisch bedrijfspand van een varkenshouder in Someren-Heide.
Zonnepanelen op een agrarisch bedrijfspand van een varkenshouder in Someren-Heide.

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.
Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen
en heet daarom ook wel hernieuwbare energie.
In 2016 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning
van subsidie voor duurzame energieproductie: voorjaar en
najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2016 is gesloten.
De SDE+ najaarsronde 2016 loopt van
27 september, 9.00 uur tot 27 oktober, 17.00 uur.

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten
subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken.
Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die van
grijze energie, is de productie van duurzame energie niet altijd
rendabel. SDE+ vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze
energie en duurzame energie over een periode van 8, 12 of
15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt is afhankelijk van de
technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is
afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid
duurzame energie die u produceert.

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Voor meer informatie: www.rvo.nl

140 JA Solar zonnepanelen bij SV Ondo in Asten-Heusden

140 JA Solar zonnepanelen bij SV Ondo in Asten-Heusden

HD Solar heeft 140 JA Solar zonnepanelen bij SV Ondo in Asten-Heusden geplaatst.
HD Solar heeft 140 JA Solar zonnepanelen bij SV Ondo in Asten-Heusden geplaatst.

Afgelopen week heeft HD Solar 140 JA Solar 265 Wp Poly Riecium zonnepanelen met geïntegreerde Solar Edge optimizers  geplaatst bij SV Ondo in Asten-Heusden. Bij dit zonne-energie systeem horen twee Solar Edge driefase omvormers.

SV Ondo maakte hiervoor gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Er wordt jaarlijks een budget van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Momenteel is aanvragen niet mogelijk. Vanaf 2017 is er weer nieuw budget beschikbaar.

Specialist in zonne-energie