HD Solar test zonnepanelen op onzichtbare schade na hagelbui

Grote onzichtbare schade aan zonnepanelen door uitzonderlijke hagelbui van 23 juni

Solar Tester bij HD Solar om panelen te testen op onzichtbare hagelschade.
Solar Tester bij HD Solar om panelen te testen op onzichtbare hagelschade.

De hagelbuien die in de avond van 23 juni over het noorden van Limburg en oosten van Brabant trokken hebben veel meer schade aan zonnepanelen aangericht dan met het blote oog is te zien. Maandag 26 september zal Solar tester met haar mobiele testlab aanwezig zijn bij HD Solar aan het Vaartje in Someren om zonnepanelen te onderzoeken. Ook niet klanten van HD Solar kunnen hier hun panelen komen laten testen. Bel of mail naar info@hdsolar.nl of 0493-479685 om een afspraak te maken.
Eerder zijn al zonnepanelen uit het getroffen gebied onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat ook in panelen zonder zichtbare schade zonnecellen kapot zijn. Indien nodig zullen er nog meer data komen waarop Solar Tester naar HD Solar komt om zonnepanelen te testen.

Onzichtbare schade

Volgens Elbert-Jan Achterberg, oprichter van Solar Tester, zijn alle zonnepanelen die door grote hagelstenen zijn getroffen waarschijnlijk kapot, ook als er niets aan te zien is. Zonnepanelen zijn niet ontworpen om dergelijke hagelbuien te doorstaan. Bij de typecertificering van zonnepanelen wordt wel een hageltest gedaan maar bij deze test worden ijsballetjes van 25 mm doorsnede gebruikt. De hagelstenen van 23 juni waren meer dan twee keer zo groot. De inslag van een steen van 50 mm heeft 20 tot 30 keer meer energie dan in de hageltest. Wanneer een dergelijke steen een zonnepaneel raakt wordt de klap door het glas aan de cellen doorgegeven en zullen de cellen versplinteren zoals op de elektroluminescentiebeelden van de zonnepanelen is te zien.

Elektroluminescentiebeeld van een zonnepaneel zonder zichtbare glasschade.
Elektroluminescentiebeeld van een zonnepaneel zonder zichtbare glasschade.

Verzekering

HD Solar krijgt dagelijks de vraag wat de toestand van de op het eerste gezicht onbeschadigde zonnepanelen is en of verzekeraars eventuele onzichtbare schade zullen vergoeden. In informele gesprekken hebben verschillende verzekeraars in Nederland aangegeven de schade te zullen vergoeden wanneer door onderzoek aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade door hagel is ontstaan.

Solar Tester

Solar tester onderzoekt zonnepanelen in een voor Nederland uniek mobiel testlab. In het testlab wordt het vermogen van de zonnepanelen gemeten met een flash test en worden panelen onderzocht op onzichtbare gebreken door elektroluminescentiebeelden te maken. Het nominale vermogen van zonnepanelen wordt bepaald onder ‘standaard test condities’ (STC). De stroom en de spanning die uit het zonnepaneel komen worden gemeten tijdens een lichtflits met een maximale lichtintensiteit van 1.000 Watt/m2 terwijl het zonnepaneel een temperatuur heeft van 25 graden Celcius. Uit deze meting komt een stroom-spanningsgrafiek. In deze grafiek wordt het punt bepaald waarbij het zonnepaneel met maximale vermogen levert. Dit vermogen is het nominale (STC) vermogen.
Als er licht op een zonnepaneel valt, komt er stroom uit. Het omgekeerde is ook waar; als er stroom door het zonnepaneel wordt gestuurd zal het licht uitzenden. Met camera’s die gevoelig zijn voor infrarood licht is dit vast te leggen. Delen van een zonnecel die niet werken zullen geen licht uitzenden en worden zichtbaar als donkere plekken. Daardoor worden defecten in het zonnepaneel zichtbaar.

Hagelstenen verwoesten zonnepanelen

Hagelstenen verwoesten zonnepanelen

Op donderdagavond 23 juni hebben enorme hagelstenen in Someren, Asten en omgeving veel schade toegebracht aan daken, auto’s en zonnepanelen. Onderstaand een aantal van de vele woningen die een schade gemeld hebben.

Hagelschade zonnepanelen Hagelschade zonnepanelen

Dit werpt de vraag op in hoeverre zonnepanelen bestand zijn tegen hagel?

Tijdens hun fabricage wordt middels een hagelschadeproef getest of zonnepanelen bestand zijn tegen hagelbuien. In principe zijn zonnepanelen bestand tegen vrij extreme (weer)condities, wat uiteraard niet wil zeggen dat je zomaar met volle kracht een steen in het glas mag werpen.

In welke mate zonnepanelen bestand zijn tegen hagelbuien is installatie specifiek. Diverse factoren zoals de hoogte van het dak, de hellingshoek, de blootstelling aan de wind,… dienen in rekening te worden genomen.

Hoe kan ik eventuele hagelschade detecteren in mijn installatie?

De schade aan uw zonnepanelen kan gedetecteerd worden door één paneel van uw installatie te demonteren en dit te onderwerpen aan een elektroluminescentie test. Bij deze test wordt het zonnepaneel onder stroom gezet waardoor het gaat oplichten. Hiervan wordt dan een foto gemaakt waaruit men duidelijk kan afleiden welke cellen al dan niet een probleem vormen.

Ook kan er met een thermische camera gekeken worden of het paneel zogenaamde ‘hotspots’ heeft, waardoor een paneel op een bepaalde plek te heet wordt, waardoor het paneel alsnog kapot gaat.

Hagelschade zonnepanelen
Bovenstaande afbeelding toont een zonnepaneel met hagelschade in de cellen van het zonnepaneel. Nochtans is er geen externe schade aan het glas merkbaar.

Is deze schade dan verzekerd?

Schade aan zonnepanelen is gedekt in de brand- opstalverzekering, maar de verzekeraar moet wel tijdig op de hoogte gebracht worden. De verzekeraar vergoedt wel directe schade, maar geen indirecte schade die zich pas na een aantal weken voordoet.

De schade ten gevolge van hagel dient tijdig te worden ingediend om te vermijden dat de garantie vervalt. Bij het openen van het schadedossier zal de verzekeraar altijd foto’s, offertes van herstelling en bewijsstukken opvragen.
Het verslag van elektroluminescentie test kan u gebruiken als bewijsstuk.

Wij zijn nog in overleg met verzekeraars over deze problematiek. Wij zullen u via deze site informeren indien er meer bekend is.

Ons advies:

 • Foto’s maken van de schade.
 • Schademelding doen bij de verzekeraar, ook als de schade niet visueel is.
 • Indien zonnepanelen visueel kapot zijn, zet de omvormer dan uit.
  Vermeld de totaalstand van de productie van de panelen tot het moment van uitzetten.
 • Laat een inspectie uitvoeren van uw zonnepanelen. Deze inspectie kan samen met een offerte ingediend worden bij uw verzekeringsmaatschappij ter goedkeuring.

Energietransitie levert Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro op

3.000 extra windmolens in Nederland. Alle kolencentrales dicht. 90% van de woningen van het gas af. CO2 uitstoten wordt 20 keer duurder. Deze en andere maatregelen moet Nederland voor 2035 nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Dit staat in de vandaag gepubliceerde Energievisie 2035 van Natuur & Milieu.

Met de Energievisie brengt Natuur & Milieu als eerste organisatie in kaart welke maatregelen de Nederlandse overheid de komende 20 jaar moet nemen om in 2050 volledig fossielvrij te zijn. Alle maatregelen zijn met kosten én opbrengsten (vermeden kosten) doorgerekend door Ecofys. De maatregelen leiden tot 95% duurzame elektriciteit, 67% CO2 reductie, 55% duurzame energie en 40% energiebesparing in 2035. Dit is de minimaal noodzakelijk stap om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

Opbrengsten: jaarlijks 1,7 miljard euro

De voorgestelde maatregelen leveren Nederland netto 1,7 miljard euro per jaar op. Hierin zijn gezondheidsbaten, werkgelegenheid en innovatie niet meegerekend. ‘Als we alles zouden meerekenen, zouden de opbrengsten nog veel hoger zijn,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘Vaststaand feit is dat de schatkist en onze eigen portemonnee gebaat zijn bij de energietransitie.’

Overheidsbeleid: 11x sneller dan huidig beleid

De Nederlandse overheid moet haar beleid flink versnellen om de afgesproken doelstellingen te behalen. ‘Nu is 94% van onze energievoorziening fossiel. Dat percentage moet snel omlaag. Doen we niets extra, dan is het onmogelijk om in 2050 fossielvrij te zijn. Concrete plannen of maatregelen voor de periode na 2023 heeft de overheid niet. Terwijl het nu alle hens aan dek is. We moeten maar liefst elf keer sneller maatregelen nemen dan nu het geval is,’ stelt Van Hooijdonk.

NM-infographic-doelstellingen-energievisie-2035-hires

Belangrijkste maatregelen die de Nederlandse overheid moet nemen:

 • CO2 prijs van 5 naar 100 euro per ton CO2, 50 euro per ton in 2020, 100 euro per ton in 2030
 • 90% van de woningen van het gas af tot 2035
 • het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales per 2020
 • een masterplan voor 25.000 MW windenergie – 3.000 windmolens erbij
 • alle Nederlandse daken vol met zonnepanelen

Over de Energievisie 2035

Natuur & Milieu bracht in kaart welke tussenstappen Nederland in 2035 moet zetten om in 2050 fossielvrij te zijn. Het uitgangspunt voor deze Energievisie is het ‘carbon budget’: de hoeveelheid CO2 die Nederland mag uitstoten in 2035 om binnen de 2 graden doelstelling te blijven. De Energievisie is gebaseerd op bestaande rapporten en scenario’s. Op basis van deze studies bepaalde Natuur & Milieu voor warmte, mobiliteit en elektriciteitsproductie hoe deze functies zo duurzaam mogelijk kunnen worden ingevuld.

Klimaatakkoord Parijs

In het Klimaatakkoord van Parijs is de doelstelling aangescherpt naar maximaal 1,5 graad opwarming. Willen we deze doelstelling van 1,5 graad halen, dan zijn er nog extra maatregelen nodig boven op de stappen die N&M beschrijft. De maatregelen in de Energievisie leiden tot realisatie van de 2-gradendoelstelling en zijn daarmee dan ook het absolute minimum om klimaatverandering beheersbaar te houden.

Energiedialoog

Met het uitbrengen van deze energievisie draagt Natuur & Milieu bij aan de momenteel gevoerde Energiedialoog. De inzet van de Energievisie is dat de aangeleverde bouwstenen in de energieagenda van de overheid komen.

Specialist in zonne-energie