Adviesgesprek Offerte aanvragen

FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over zonnepanelen.

Hoe kan ik de BTW terugvragen?

Het btw-tarief van 0% zal alleen gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning. Met een woning bedoelen we bijvoorbeeld ook een garage of schuur bij een woning en een serre of een aan- of uitbouw. Ook een vakantiewoning behoort hiertoe. Verder is het 0% tarief van toepassing als bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex. Het 0%-tarief geldt ook voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels, het montagemateriaal, optimizers en omvormers. En voor de aanpassing van de meterkast in verband met de aanschaf van uw zonnepanelen. Voor andere werkzaamheden, zoals een mogelijke versteviging van het dak of installatie van een warmtepomp, blijft het btw-tarief van 21% gelden.
Vanaf 1 januari 2023 betaalt u geen btw meer over de levering en installatie van uw zonnepanelen op of bij uw woning. En omdat u geen btw betaalt, hoeft u die ook niet terug te vragen. Btw terugvragen via een btw-aangifte kan dus niet meer. Toch zien wij u als btw-ondernemer. Dat komt doordat u met uw zonnepanelen energie levert aan uw energiemaatschappij. Maar u hoeft zich niet bij ons aan te melden als btw-ondernemer als uw jaaromzet onder de € 1.800 is. Dit geldt voor de meeste particulieren, in ieder geval zolang het vermogen van hun zonnepanelen onder 10.000 Wattpiek blijft. Komt uw jaaromzet van geleverde elektriciteit boven de € 1.800? Dan moet u zich bij ons aanmelden als btw-ondernemer en btw-aangifte doen. U kunt zich dan wel aanmelden voor de kleineondernemersregeling.

Hoe werken zonnepanelen?

De zon geeft energie af in de vorm van licht en warmte. Met behulp van zonnepanelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Een zonnecel bestaat uit twee laagjes silicium. Dat is een stof die in zand zit. Als de zon op een zonnecel schijnt, ontstaat er tussen die twee laagjes silicium elektriciteit. Maar deze stroom kunt u nog niet thuis gebruiken om bijvoorbeeld TV te kijken of een wasje te draaien. Daarvoor heeft u eerst een omvormer nodig die de stroom naar de meterkast brengt en omzet in wisselstroom. Wanneer de elektriciteit, via de omvormer, in de meterkast is gekomen, kunt u het gebruiken in huis. Op de meter van de omvormer kunt u dan ook aflezen hoeveel stroom de zonnepanelen hebben opgewekt.
Er zijn veel verschillende soorten panelen verkrijgbaar. Er zit verschil in Wattpiek vermogen, garantietermijn, vermogensgarantie en natuurlijk de uitstraling van een paneel.
Het rendement van de zonnepanelen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de ligging van de panelen. Zonnepanelen die volledig op het zuiden gericht zijn halen gemiddeld een rendement van 87% van het Wattpiek vermogen. Dit percentage wordt lager wanneer de panelen verder bij het zuiden vandaan komen te liggen.
Bij de productie van 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit uit de verbranding van kolen komt minstens 900 gram CO2 vrij, bij gasverbranding is dat 400 gram. Bij zonlicht is dat veel lager: 50 gram. Dat scheelt een flinke slok op een borrel, zeker als u bedenkt dat een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 3.500 kWh elektriciteit verbruikt. Dat er bij zonne-energie nog CO2 vrijkomt, komt door de productie van de installaties zelf zoals de zonnepanelen en de omvormers. Daarvoor zijn (nog) fossiele brandstoffen nodig en die tellen natuurlijk mee in de vergelijking met energie uit fossiele bronnen. De CO2 die vrijkomt door de bouw van koleninstallaties wordt ook meegewogen. Na 3,5 jaar heeft een zonnepanelen-systeem de energie die voor de productie nodig was weer terugverdiend. Er zijn ook al studies die laten zien dat de terugverdientijd al op één jaar ligt. In alle gevallen is de productie-energie van zonnepanelen dus geen reden om ze niet aan te schaffen.
HD Solar maakt alleen gebruik van panelen van gerenommeerde bedrijven die hun panelen diverse veiligheids- en kwaliteitstesten laten ondergaan. Op onze website kunt u per merk paneel bekijken welke testen de panelen hebben ondergaan en welke certificering ze behaald hebben.
Een omvormer (ofwel inverter) is een apparaat dat de gelijkstroom, die wordt opgewekt door de panelen, verandert in wisselstroom. Dit is nodig om de opgewekte elektriciteit te kunnen gebruiken in huis en om het terug te leveren aan het net.
Optimizers zijn kastjes die achter zonnepanelen worden geplaatst. De optimizers zorgen voor parallelschakeling waardoor elk paneel onafhankelijk van elkaar werkt en ze elkaar niet beïnvloeden. Hierdoor haalt u het maximale vermogen uit elk paneel en kunt u 5% meer opbrengst halen uit uw systeem t.o.v. een stringomvormer. Dat is vooral een voordeel wanneer schaduw op één of meer panelen valt en de schaduw zich gedurende de dag verplaatst.
U heeft productgarantie op de verschillende onderdelen van het systeem. Dit is per merk verschillend. Op onze website kunt u per merk paneel en omvormer bekijken wat de garanties op dat betreffende paneel of omvormer zijn. Voor de meeste panelen geldt een garantie van 12 jaar, zo ook op de meeste omvormers. De garantie op de installatie zelf (mits uitgevoerd door HD Solar) bedraagt 5 jaar. Naast de productgarantie krijgt u een vermogensgarantie op de panelen. Dit is 84,8% tot 92% na 25 jaar. Vermogensgarantie dekt ongeoorloofd vermogensverlies van zonnepanelen. Het rendement van zonnepanelen daalt na verloop van tijd, maar als de opbrengst te ver daalt is er iets mis. Dan zullen wij bij de leverancier een klacht indienen en alles zo snel mogelijk naar ieders tevredenheid proberen op te lossen.
Een deel van de zonne-energie die u opwekt zult u direct in huis gebruiken. Maar soms produceert u meer elektriciteit dan u direct gebruikt in huis. Die energie gaat dan het openbare net in. Op andere momenten heeft u weer elektriciteit van het openbare net nodig omdat de panelen onvoldoende opbrengen. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt: hoeveel elektriciteit u in totaal heeft verbruikt van het net, en hoeveel energie u aan het net heeft geleverd. Uw energieleverancier moet de stroom die u aan het net levert verrekenen met de verbruikte stroom: dat heet salderen. Daarbij geldt één voorwaarde: u heeft een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80A. Voor particulieren geldt dat eigenlijk altijd. Men kan tot en met 2024 100% salderen. vanaf 1 januari 2025 kiest het kabinet voor een versnelde afbouw van de salderingsregeling. Waar in eerste instantie bij een afbouw per 2023 jaarlijks 9% minder gesaldeerd mocht worden, is de afbouw vanaf 2025 in het eerst jaar 36%. Vanaf 2026 tot 2031 volgt de oorspronkelijke afbouw van 9% per jaar. De salderingsregeling stopt nog steeds per 1 januari 2031, dat verandert niet. Blijft er nog ingekochte stroom over na saldering dan betaalt u hier de reguliere stroomprijs voor. Heeft u na saldering nog teruggeleverde stroom over dan ontvangt u hiervoor minimaal 80% van het kale leveringstarief (kWh prijs minus alle overheidsheffingen) van de stroomprijs. Vanaf 2031 krijgt u alleen deze vergoeding nog terug. Vanaf 2025 is het financieel aantrekkelijker om de (grote) stroomverbruikers zoveel mogelijk overdag te gebruiken als de zon schijnt. Denk hierbij aan de wasmachine, droger, vaatwasser, stofzuiger en het strijkijzer. Als u de stroom rechtstreeks van de zonnepanelen gebruikt heeft u namelijk nog steeds 100% saldering.
Als u meer stroom terug levert dan u zelf verbruikt, spreken we over netto teruglevering. Bij netto teruglevering ontvangt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding per kilowattuur. Informeer bij uw eigen leverancier wat de hoogte van de vergoeding is. Van de stroom die u opwekt met zonnepanelen mag u jaarlijks 5.000 kilowattuur aan teruggeleverde elektriciteit verrekenen (salderen) met uw afname. Sommige leveranciers salderen ook boven de wettelijke grens van 5.000 kWh per jaar. Dit is dus interessant als u meer verbruikt en meer opwekt dan 5.000 kWh. Daarnaast geldt het terugleveringstarief voor aansluitingen tot maximaal 3x80A. Voor aansluitingen met een hogere capaciteit en (groot)zakelijke teruglevering geldt een andere terugleververgoeding.
Met zonnepanelen wekt u zelf stroom op. De opgewekte stroom loopt niet rechtstreeks naar de elektriciteitsmeter, u verbruikt ook stroom. Pas als u méér stroom opwekt dan u verbruikt, gaat u stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter meet alleen hoeveel stroom van het net de woning ingaat (verbruik) en hoeveel er weer uitgaat (teruglevering). Wat er achter de meter plaatsvindt registreert hij niet. Dus ook niet wat de zonnepanelen opwekken. Hij ziet alleen het saldo van verbruik minus de opwek.

Offertes

Het aanvragen van een offerte op maat voor uw specifieke woning is gratis en vrijblijvend. HD Solar streeft er altijd naar om een goed aanbod te realiseren. Wij willen ervoor zorgen dat u een kwalitatief hoogstaand product krijgt voor een eerlijke prijs. Het realiseren van een offerte op maat neemt enige tijd in beslag. Dit aanbod wordt helemaal aangepast op uw specifieke woonsituatie. Een maatwerkofferte bestaat uit: - Een telefonisch consult - Vrijblijvend adviesgesprek op uw locatie of bij ons in de showroom - Een analyse van uw huidige stroomverbruik en eigen opwek capaciteit - Een gespecificeerde configuratie op basis van professionele lucht- en straatfoto’s - Een rendementsberekening
Na ontvangst van de offerte blijft deze 2 weken geldig.

Advies

Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat 44% van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker vindt om te kopen dan een huis zonder zonnepanelen. Een op de drie wil hier best meer voor betalen. Wij kunnen u natuurlijk geen garantie geven dat uw huis meer waard wordt. Wel zijn er voordelen die meewegen in de waardering van uw huis: door zonnepanelen krijgt uw woning een groener energielabel, wat volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Universiteit Tilburg een gemiddelde meerwaarde van € 6.000,-oplevert.
Over het algemeen kunnen zonnepanelen op schuine en platte daken worden geïnstalleerd, zolang de dakconstructie sterk genoeg is om de zonnepanelen te kunnen dragen. Wanneer u een maatwerkofferte aanvraagt, meet een adviseur uw situatie op afstand in. Of de adviseur komt bij u langs om de situatie ter plaatse te bekijken. Daarbij wordt gelet op de volgende dingen: Hoe meer zonlicht op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst. Een dak op het zuiden is ideaal, maar een ligging op het oosten of westen is vaak ook mogelijk. Daken die gelegen zijn op het noorden of daken met veel schaduw zijn minder geschikt. Het oppervlak moet vrijwel zonder schaduw zijn. De feitelijke opbrengst van de installatie wordt bepaald door de ‘zwakste schakel’ in het systeem: het paneel met de laagste opbrengst. Dus als één zonnepaneel in de schaduw ligt, daalt de productie van alle andere panelen die daar rechtstreeks mee verbonden zijn. In veel gevallen is het dan verstandig om tegen een meerprijs optimizers aan te schaffen. Hiermee wordt de opbrengst per paneel geoptimaliseerd, ook als een paneel gedeeltelijk in de schaduw ligt.
Als u binnen uw financiële situatie nog ruimte heeft, kunt u vaak zonnepanelen meefinancieren met uw hypotheek. Raadpleeg daarvoor uw financieel adviseur.
Dat kunt u nakijken in uw polis. Meestal wordt van u verwacht dat u aanpassingen of verbouwingen aan uw huis zelf meldt. Wij adviseren altijd bij uw verzekeringsmaatschappij te melden dat u zonnepanelen heeft laten plaatsen.
Jazeker. Als er lange elektriciteitsleidingen nodig zijn om aan te sluiten op uw meterkast, kunnen hiervoor meerkosten in rekening gebracht worden. De adviseur van HD Solar zal de mogelijkheden met u verkennen en de definitieve kosten bepalen. Geef bij uw aanmelding in het opmerkingenveld aan dat u de panelen op uw schuur wilt leggen.
U moet aan uw verhuurder vragen of u toestemming kunt krijgen om het dak te gebruiken voor zonnepanelen.
HD Solar kan zeker zonnepanelen plaatsen op een gemeenschappelijk dak. Dit moet u dan natuurlijk wel eerst overleggen met de VVE.
Hieronder worden een aantal bekende situaties beschreven: Plat dak: Ja. Zonnepanelen kunnen prima geplaatst worden op een plat dak. U heeft wel meer vrije ruimte nodig dan op een schuin dak. HD Solar zal samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw dak. Monument: Ja, maar dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Als u de panelen wilt plaatsen op een achterdakvlak dat niet naar openbaar gebied gekeerd is, dan heeft u in principe alleen een omgevingsvergunning voor ‘wijzigen monument’ nodig. Als het dak beschreven monumentale waarde heeft, dan heeft u ook een omgevingsvergunning ‘bouwen’ nodig. Het duurt lang voordat u deze vergunningen krijgt. Probeer deze vergunning te regelen voordat voordat u zich inschrijft. Beschermd stads- of dorpsgezicht: Ja, maar dan heeft u misschien een vergunning nodig. Over het algemeen is die vergunning niet nodig als u de panelen wilt plaatsen op een achterdakvlak dat niet naar openbaar gebied gekeerd is. U kunt bij uw gemeente navragen wat voor u de mogelijkheden zijn. Probeer de vergunning te regelen voordat u zich inschrijft. Rieten dak: Ook op een rieten dak is de installatie van zonnepanelen mogelijk. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. Asbest in het dak: Een dak met asbest moet eerst verwijderd worden en vervangen door een dak zonder asbest, voordat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Schuin dak met bitumen dakbedekking: Ook hierop kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Dak met golfplaten: Het is mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op een golfplaten dak, mits het dak asbestvrij is. Er kunnen wel meerkosten ontstaan bij installeren op een golfplaten dak.
Als u meer energie opwekt dan u verbruikt, of meer dan 5.000 kWh opwekt, dan maakt dat zeker uit. De voorwaarden voor de hoogte van de terugleververgoeding verschillen per energiebedrijf. Bij alle energieleveranciers mag men onbeperkt salderen, voor teruglevering boven uw verbruik krijgt u een terugleververgoeding. De terugleververgoeding moet wettelijk een ‘redelijke’ vergoeding zijn. In de praktijk is dit 70% tot 100% van het kale leveringstarief: dat is uiteindelijk ongeveer 5 tot 9 cent per kWh. Nogal een verschil met salderen, waarbij men ongeveer 22 cent per kWh krijgt. Op veel vergelijkingssites, waaronder www.energieleveranciers.nl kunt u nagaan welke leverancier het beste bij u past.
In principe niet, tenzij u in een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht woont. U kunt dit voor de zekerheid navragen bij uw gemeente.
Er bestaan geen subsidies meer voor de aanschaf van zonnepanelen. Vanaf 1 januari 2023 geldt voor zonnepanelen het BTW 0% tarief. Dit tarief geldt voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen mits de particuliere woning in het BAG register fungeert staat als "woning". Overigens zijn er wel duurzaamheidsleningen vanuit de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden. Voor meer informatie: https://www.svn.nl/
Het is belangrijk dat uw zonnepanelen aangemeld worden bij de netbeheerder. Uw netbeheerder controleert dan of uw meter geschikt is. Is dit niet zo? Dan bieden de meeste netbeheerders aan om de meter kosteloos te vervangen. Tevens mag een energieleverancier zonder aanmelding niet salderen. Wij regelen de aanmelding uiteraard voor u! Wat wij ook aanraden is om bij uw opstalverzekeraar te melden dat u zonnepanelen gaat plaatsen.
Als uw meter beschikt over meerdere telwerken voor stroom, adviseren wij u om gebruik te maken van het enkeltarief. Veel energiemaatschappijen salderen namelijk tegen het voor hen meest gunstige tarief waardoor u alsnog financieel benadeeld wordt. Bovendien wordt de energierekening er een stuk duidelijker op.
Verreken de opgewekte stroom volgens de omvormer minus de teruggeleverde stroom. Tel hier de ingekochte stroom bij op en u weet uw jaarverbruik. Heeft u bijvoorbeeld 3.000 kWh opgewekt volgens de omvormer en 2.000 kWh teruggeleverd dan heeft u al 1.000 kWh rechtstreeks van uw zonnepanelen gebruikt. Tel hier de ingekochte stroom van bijvoorbeeld 1.800 kWh bij op. Dan is uw jaarverbruik 3.000-2000+1.800=2.800 kWh.
Nadat wij uw zonnepaneleninstallatie hebben aangemeld controleert de netbeheerder of uw meter geschikt is voor teruglevering. Een analoge meter die geschikt is, zal achteruit draaien op momenten dat u teruglevert. Sommige analoge meters kunnen dit niet. In dat geval zullen de meeste netbeheerders uw meter kosteloos vervangen door een digitale meter met aparte telwerken voor de teruglevering. Bijkomend voordeel van zo’n digitale meter is dat u vanwege de aparte telwerken beter inzicht hebt in uw verbruik en teruglevering. Het laten vervangen van analoge meters is op dit moment nog niet verplicht, maar wij adviseren u om het wel te doen. Overigens zal de overheid u sowieso verplichten vanaf 2023 een digitale meter met aparte telwerken te hebben. Dit i.v.m. de wijziging van de salderingsregeling.
Nee, HD Solar is niet aangesloten bij de SGZE. Hieronder leggen wij uit waarom wij deze keuze gemaakt hebben. De SGZE is een garantiefonds voor de installatie van zonnepanelen. Het fonds is opgericht in 2014 door enkele installateurs. In totaal hebben zich inmiddels (november 2020) 23 installateurs aangesloten bij dit fonds. Ter vergelijking: in totaal telt Nederland ruim 500 installateurs van zonnepanelen. Welke garanties biedt het fonds: een aanbetalingsgarantie, garantie op toekomstige aanspraken op fabrieksgarantie, garantie op kwaliteit en deskundigheid en een geschillencommissie. Bij HD Solar hoeft u geen aanbetaling te doen en heeft u dus ook geen voordeel bij een garantie op de aanbetaling. HD Solar werkt alleen met A kwaliteit materialen van beursgenoteerde bedrijven die via Europese dealers worden aangeboden. De fabrikanten waar wij mee werken geven lange garanties op hun producten, en deze kopen wij in via betrouwbare Nederlandse groothandels. U kunt deze garantie in eerste instantie claimen via HD Solar, maar mocht HD Solar op houden te bestaan, dan kunt u altijd bij de groothandel of de fabrikant zelf terecht. Wij merken in de praktijk dat de overdracht van garanties tussen bedrijven die aangesloten zijn bij de SGZE niet werkt. Wij hebben namelijk al enkele klanten met hun garanties geholpen, die bij de SGZE geen gehoor kregen. Met zeer ervaren dakmonteurs en lokale gespecialiseerde elektriciens kunnen wij zelf de garantie bieden dat uw zonne-energie systeem op de juiste wijze wordt geïnstalleerd. Wij bieden dan ook 10 jaar garantie op de geleverde installatiewerkzaamheden. Wat betreft de geschillencommissie van het SGZE betwijfelen wij of deze werkelijk onafhankelijk geschillen kan beslechten, gezien het feit dat het fonds enkel bestaat uit de aangesloten installateurs. Voor HD Solar en haar klanten heeft de aansluiting bij de SGZE dus geen enkele toegevoegde waarde. Wij zijn wel aangesloten bij QBISnl, InstallQ, Techniek Nederland en Zonnekeur. Deze keurmerken bieden volgens ons meer garantie dat u te maken heeft met een betrouwbare installateur.

Reiniging/onderhoud

Zonnepanelen hebben een vuilafstotende laag, waardoor ze vrijwel onderhoudsvrij zijn. Daarnaast heeft het vele regenwater in ons land ook een reinigende werking op de panelen. Wij adviseren om de panelen de eerste vijf jaar niet te reinigen en daarna, indien nodig, één keer per jaar. Dit bij voorkeur in het voorjaar en dan met osmosewater of regenwater. Osmosewater is mineralen-, bacteriën-, virus- en kalkvrij en verkrijgbaar bij verschillende bouwmarkten. Merkt u dat uw rendement flink achteruit loopt? Dan is er misschien meer aan de hand en is het verstandig een specialist te raadplegen.
Wilt u zelf het dak op gaan om uw zonnepanelen te reinigen? Dat is mogelijk. Houd, ten eerste, altijd rekening met uw eigen veiligheid en neem gepaste maatregelen. Zet het PV-systeem voor de veiligheid even uit. Ga het liefst tegen de avond of in de ochtend aan de slag. In elk geval als er niet veel licht is, want in de volle zon worden de zonnepanelen heet en dan wilt u deze niet aanraken. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in de reiniging van zonnepanelen. Dit is echter vaak een vrij kostbare aangelegenheid en deze kosten wegen niet op tegen de meeropbrengst van gereinigde zonnepanelen. Sommige glazenwassers kunnen ook zonnepanelen reinigen en bieden dit aan in combinatie met het reinigen van uw ruiten.
Ten eerste: nooit schoonmaakmiddelen gebruiken om uw zonnepanelen te reinigen! Ook raden we kraanwater af, omdat kalk uit het kraanwater achter kan blijven op het oppervlak. Het wassen van zonnepanelen doet u alleen met osmosewater (mineralen- , bacteriën- , virus- en kalkvrij) wat u kunt kopen bij uw plaatselijke bouwmarkt of regenwater. En met een zachte spons of doek maakt u voorzichtig het gehele zonnesysteem schoon. De vuilwerende glasplaat mag niet beschadigd worden, daarom is het verstandig om altijd een schone/nieuwe doek of spons te gebruiken. Vieze doeken, hogedrukreinigers, borstels, bezems en andere harde materialen raden we ten zeerste af. Deze middelen kunnen krassen veroorzaken.
Vogelnesten achter uw zonnepanelen zijn in principe niet direct gevaarlijk, de hitte die de panelen uitslaan zijn onvoldoende om de nesten te doen laten ontbranden (200°C). Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van vogelwering. Mocht u zelf veilig bij de panelen kunnen dan is het aanbrengen van kippengaasrolletjes ook een goede oplossing. U kunt deze zelf maken van een rol kippengaas door rolletjes van 10cm doorsnee te maken. Deze kunt u dan aan de rand van het paneel bevestigen middels tyraps. Op het frame van de panelen zitten gaatjes aan de onderkant, waar de tyraps aan vast gemonteerd kunnen worden. Hiermee voorkomt u nestelvorming onder uw systeem. Wij attenderen u erop dat het verwijderen van vogelnesten tijdens het broedseizoen wettelijk strafbaar is en dat u een flinke boete riskeert.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

  • Wilt u een offerte aanvragen? Op onze aanvraag pagina kunnen we u het beste van dienst zijn.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×