Adviesgesprek Offerte aanvragen

Subsidies en Stimuleringsregelingen

Er zijn voor bedrijven diverse mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van zonnepanelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan KIA, EIA, MIA en Vamil.

EIA

Zonnepanelen (nieuwe installaties en installatieonderdelen) komen in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Op de volgende pagina leest u alles over de EIA 2021.


KIA

Bij de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) gaat het om de investering die een bedrijf doet voor de realisering van zonnestroominstallaties. KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op die investering. Ondernemingen moeten de aftrek binnen 3 maanden aanvragen nadat de opdracht voor de zonnestroominstallatie is verstrekt. Zowel klein- als grootverbruikers kunnen de aanvraag indienen. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère. We spreken van grootverbruik als de aansluiting groter is dan 3 x 80 ampère. De aanvraag heeft betrekking op nieuwe en gebruikte installaties en installatie-onderdelen. Ondernemers met kantoor aan huis kunnen in aanmerking komen voor KIA, als de Belastingdienst de ruimte als bedrijfsruimte aanmerkt. De zakelijke energiekosten kunt u ook aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer daarvoor bij uw accountant.

Om in 2021 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 328.721 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 € 0
€ 2.401 t/m € 59.170 28% van het investeringsbedrag
€ 59.171 t/m € 109.574 € 16.568
€ 109.575 t/m € 328.721 € 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
meer dan € 328.721 € 0

Ondernemers kunnen de KIA combineren met EIA en SDE. Als het bedrijf deel uit van een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een VOF, dan wordt voor de aftrek gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband.


SDE++

Met de SDE++ subsidie voor 2020 is een belangrijke nieuwe subsidieregeling voor de energietransitie van start gegaan. De SDE++ is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de SDE regeling van 2019. Deze nieuwe subsidieregeling zal een enorme bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en energietransitie die voor de toekomst zijn opgesteld. Het uiteindelijke doel is namelijk om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan een emissiereductie van 49% in 2030. Hiervoor stimuleert de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (net als de huidige SDE) duurzame technologieën door de onrendabele top te vergoeden.

Wat is er veranderd?
De huidige SDE subsidieregeling staat voor: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Maar in 2020 is deze subsidieregeling gewijzigd naar SDE++. Dit staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. De focus ligt hier op de energietransitie (hoeveelheid vermeden CO2) in plaats van de energieproductie in 2019. Bij deze nieuwe regeling blijven de subsidies voor het opwekken van duurzame energie wel bestaan. Deze subsidieregeling is ook in 2021 nog van toepassing en is open van 5 oktober 9.00 uur tot 11 november 17.00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

CO2
Een van de belangrijkste verschillen ten opzichte van 2019 is de rangschikking. Bij de huidige subsidieregeling wordt er nog op de hoeveelheid opgewekte energie gerangschikt. Maar bij de SDE++ regeling van 2020 en 2021 zal dit plaats vinden op de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Hiermee bedoelen we de kostprijs van de hoeveelheid vermeden CO2.

Wat betekent dit voor zonnepanelen?
Het grote verschil met de SDE subsidie uit 2019 is dus dat de technologieën voortaan zullen concurreren op basis van vermeden CO2 in plaats van hoeveelheid opgewekte energie. Dit houdt in dat er bij zonnepanelen niet gekeken wordt naar hoeveel duurzame energie die ze hebben opgewekt, maar juist hoeveel fossiele brandstof er niet wordt gebruikt. Om de concurrentie op CO2 reductie te stimuleren, komen technieken die zo kosteneffectief mogelijk CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie.

Voorwaarden van de SDE++ subsidie voor 2021
Voor de SDE++ subsidie van 2021 gelden een aantal voorwaarden:

  • Zakelijke aansluiting van minimaal 3x 100 Ampère of hoger.
  • Vierkante meters vrij dakoppervlakte (minimaal 800 m2)
  • Wanneer u GEEN eigenaar van het pand bent, moet u een verklaring van de eigenaar meesturen met uw subsidieaanvraag.
  • Twee categorieën projectomvang: Ten eerste Zon PV moet een piekvermogen hebben groter dan 15 kWp en kleiner dan 1 MWp. Ten tweede Zon PV met een piekvermogen groter dan 1 MWp.
  • Wanneer de zonnepanelen niet op het dak komen, ben je verplicht om een omgevingsvergunning te hebben.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) helpt sportverenigingen en sportstichtingen met investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Per 1 januari 2019 is deze regeling EDS opgegaan in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit. In 2021 is er voor de BOSA een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per 1 september 2021 is er al voor € 52,8 miljoen subsidies verleend en voor € 5,6 miljoen aanvragen nog in behandeling.

Realisatie en wijzigingen
De maatregel waarvoor u subsidie ontvangt, dient binnen een jaar na subsidieverlening te worden gerealiseerd. Hierop is geen uitstel mogelijk. Ontbindt of wijzigt u de overeenkomst voor de uitvoering voor of na subsidieverlening? Dan dient u dit te melden bij RVO.nl. Het wijzigen van de overeenkomst kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening. RVO.nl zal bij wijzigingen doorgaans de aanvraag opnieuw in behandeling nemen of – indien toegekend – de verleende subsidie intrekken en terugvorderen.

Aanvragen
Gebruik voor het aanvragen van uw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf) op mijn.rvo.nl.


ISDE subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen. De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting). Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. U kunt subsidie aanvragen voor een zonnepaneleninstallatie met een vermogen tussen de 15 tot en met 100 kWp.


MIA en Vamil

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieu lijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. U kunt dit opzoeken in de digitale tool van de Milieu lijst of in de Milieu lijst 2021.

Heeft u vragen over bovenstaande informatiegegevens of hebben wij uw interesse gewekt? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier!

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

  • Wilt u een offerte aanvragen? Op onze aanvraag pagina kunnen we u het beste van dienst zijn.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×