Subsidies

Subsidie zonnepanelen 2017 voor particulieren

Voor particulieren zijn er ook in 2017 meerdere mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een subsidieregeling.

BTW teruggave voor zonnepanelen

In 2017 bestaat er voor particulieren de mogelijkheid om de volledige BTW op de aanschaf op zonnepanelen terug te ontvangen. Deze mogelijkheid is gerealiseerd aan de hand van het internationale Fuchs arrest dat heeft gediend in Oostenrijk. En om eerlijk te zijn, is dit financieel aantrekkelijker dan de voormalige subsidie zonnepanelen die door de overheid in het verleden beschikbaar werd gesteld.

Hoe zit de BTW-regeling in elkaar?

De BTW teruggave op zonnepanelen betekent dat de volledige 21% btw op zowel de materialen als de gehele installatie kan worden teruggevorderd. Omdat een particulier stroom levert aan het energienet, kan deze worden beschouwd als ondernemer. De particulier kan zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Let op; de particulier hoeft zich hiervoor NIET te registreren bij de Kamer van Koophandel. En daardoor kan hij de volledige BTW op de totale investering in zonnepanelen terugontvangen. Deze regeling is over het algemeen interessanter dan de (lokale) subsidie zonnepanelen 2017.

Lokale zonnepanelen subsidie 2017

Dit jaar is er vooralsnog geen landelijke subsidiemogelijkheid voor de aanschaf van zonnepanelen , maar vanuit de lokale overheid zijn er wel mogelijkheden. Zo zijn er een aantal gemeenten/provincies die een subsidie op de investering van zonnepanelen beschikbaar hebben gesteld. De hoogte van de subsidie zonnepanelen variëren van een percentage op de aanschaf tot een vaste vergoeding op de investering. Om te controleren of er voor uw woonplaats subsidiemogelijkheden zijn voor de aanschaf van zonnepanelen, kunt u het beste kijken op de website www.energiesubsidiewijzer.nl.

EnergieBespaarlening

Daarnaast bestaat er voor woningeigenaren de mogelijkheid om gebruik te maken van een lening met een lage rente.  Om in aanmerking te komen voor deze EnergieBespaarlening moet de woningeigenaar minimaal twee duurzaamheidmaatregelen toepassen. Denk hierbij aan vloerisolatie, aanschaf zonneboiler, cv-inregelen.

Energiebespaarlening zonnepanelen, zonder geld toch opbrengst

Sinds 2014 bestaat er de energiebespaarlening, ook voor zonnepanelen. Dit is een initiatief van het Nationaal Energie bespaarfonds waarbij 300 miljoen euro beschikaar is gesteld om tegen een zeer lage rente een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen. Zonnepanelen komen in aanmerking voor de energiebespaarlening met gunstige voorwaarden. Daarbij geldt de regel dat 75% van de lening gebruikt mag worden voor zonnepanelen. Het restant moet gebruikt worden voor andere energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, HR-beglazing, CV-ketel etc.

Stel u bent woningeigenaar en u wenst 12 zonnepanelen aan te schaffen die 2.750 kWh per jaar (230 kWh per maand) opbrengen. Hoe zou het financiële plaatje er dan uitzien? Het genoemde aantal zonnepanelen kan het jaarlijkse verbruik dekken. U heeft een offerte ontvangen voor een bedrag van € 4.250,-. Deze zonnepanelen laat u financieren met de energiebespaarlening. Om hier correct gebruik van te maken regelt u eveneens vloerisolatie van € 1.400,- zodat u aan de regels van de energiebespaarlening  voldoet.

Kijken we naar de zonnepanelen, dan ziet het financiële plaatje er als volgt uit:

Maandelijks besparing:
€ 53,-  besparing energiekosten (230 kWh per maand à € 0,23)

Maandelijkse uitgaven:
€ 56,- (7 jaar aflossing en 2,6% rente volgens annuïteiten)

Per saldo bent u € 3,- per maand kwijt om na 7 jaar met volle teugen te kunnen genieten van gratis stroom via de zonnepanelen.

De energiebepaarlening is een uitstekende manier om zonnepanelen aan te schaffen indien u geen geld beschikbaar heeft of het geld voor andere doeleinden wil gebruiken. U kunt de energiebespaarlening afsluiten via Ikinvesteerslim. Hier vindt u eveneens alle voorwaarden voor zonnepanelen met de energiebespaarlening.


Zakelijke subsidie 2017 zonnepanelen

De volgende mogelijkheden zijn er voor zakelijke partijen als het gaat om subsidie zonnepanelen 2017. Deze mogelijkheden zijn meestal gestaafd op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor zakelijke partijen is het aan te raden om onderstaande mogelijkheden af te stemmen met de accountant, vanwege de boekhoudkundige insteek. Er zijn namelijk enkele regelingen mogelijk voor zakelijke subsidie zonnepanelen 2017, te weten;

–       Milieu-investeringsaftrek (afgekort: MIA)
–       Energie-investeringsaftrek (afgekort: EIA)
–       Kleinschaligheidsaftrek (afgekort KIA)
–       Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

SDE+ 2017

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

De Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2017 is op 7 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De voorjaarsronde is open van 7 maart tot en met 30 maart 2017 – met een budget van € 6 miljard. De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh is verlaagd naar € 0,130/kWh in 2017. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht.

Fasebedragen voorjaar SDE+ 2017

Fases en data
Maximum fasebedrag
elektriciteit en warmte
(€/kWh)
Maximum fasebedrag
hernieuwbaar gas
(€/kWh)*
Fase 1: 7 maart, 9.00 uur
0,090
0,064
Fase 2: 13 maart, 17.00 uur
0,110
0,078
Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
0,130
0,092
*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17)

Informatie over de wijzigingen en kenmerken van de categorieën vindt u op de pagina’s Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

SDE+ volledige aanvraag

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft. Geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.

U bent zelf verantwoordelijk het op tijd en volledig indienen van uw aanvraag. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen.

Haalbaarheidsstudie

Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Om u te helpen met een volledige haalbaarheidsstudie biedt RVO.nl een ‘Model haalbaarheidsstudie SDE+’ aan. Vul dit model volledig in. Dan ziet u ook welke documenten u  moet uploaden voor de haalbaarheidsstudie. De handleiding en het  model haalbaarheidsstudie vindt u onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

Handleiding-haalbaarheidsstudie-SDE-januari-2017
De SDE haalbaarheidsstudie kunt u hier downloaden: Model haalbaarheidsstudie SDE januari 2017

Aanvragen van SDE+: eLoket geopend

Ook in 2017 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Vanaf nu kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten, de bijlagen inscannen en daarna uploaden in het eLoket. Uw officiële SDE+ aanvraag kunt u indienen vanaf 7 maart 2017, 9.00 uur. Dan start van fase 1 van de ronde SDE+ voorjaar 2017.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling.

SDE+ 2016 Eindstand aanvragen

In de Kamerbrief van 27 januari 2017 vindt u de resultaten van de SDE+ 2016 najaarsronde. De tabellen met het aantal ingediende aanvragen SDE+ najaar 2016 en de eindstand van de SDE+ najaar 2016 vindt u bij de Stand van zaken aanvragen.

SDE+ subsidie voor grote projecten

Bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van een interessante subsidie die jaarlijks wordt verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Het gaat hierbij om de wat grotere projecten, vanaf 15.000 WP (vanaf ongeveer 60 zonnepanelen). De overheid vergoedt het verschil tussen de kosten van grijze stroom en groene stroom.

Fasering en vergoeding SDE subsidie 2017

Tevens heeft de overheid aangegeven dat de dat het maximum basis bedrag van €0,15 per kWh wordt verlaagd naar €0,13 per kWh. De reden hiervoor is dat de kostprijzen van zonnepanelen in afgelopen periode enigszins zijn gedaald. De indeling van de voorjaarsronde is opgedeeld in drie fasen. Dit geldt ook voor de najaarsronde. De voorjaarsronde ziet er als volgt uit;

Fase 1: 7 maart – maximale vergoeding fasebedrag elektriciteit: €0,09 per kWh
Fase 2: 13 maart – maximale vergoeding fasebedrag elektriciteit: €0,11 per kWh
Fase 3: 20 maart tot 30 maart – maximale vergoeding fasebedrag elektriciteit: €0,13 per kWh

Randvoorwaarden SDE subsidie 2017

De randvoorwaarden voor de SDE subsidie 2017 zijn voor zonnepanelen helder gesteld. De SDE subsidie is alleen van toepassing voor grootverbruikeraansluitingen. Voor kleinverbruikeraansluitingen zijn er o.a. de salderingsregeling, de EIA (energie-investeringsaftrek) en de EDS (energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties) beschikbaar.

Aanvragen SDE subsidie 2017

Voor het aanvragen van de 2017 SDE subsidie is het nodige aan papierwerk nodig. Zo moet u alle benodigde vergunningen en bijlagen bij aanvraag van de subsidie gereed hebben. Denk hierbij aan de volgende zaken;

  • eventueel verleende omgevingsvergunning alsmede de vergunningsaanvraag
  • haalbaarheidsstudie
  • indien u geen eigenaar van de locatie bent, dan dient u een verklaring van de locatie-eigenaar bij te voegen dat deze toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de locatie voor zonne-energie

Brochure SDE voorjaar 2017

Veelgestelde vragen SDE+

De overheid stimuleert de investering in zonnepanelen. Er moet immers voldaan worden aan de klimaatdoelstellingen van 2020. Dit betekent dat tegen die tijd 16% van de energiebronnen duurzaam moeten zijn. Voor ondernemers (BV’s, eenmanszaken, maatschappen, VOF etc) is er een aantal interessante landelijke subsidies op zonnepanelen. Bovendien hebben verschillende gemeentes subsidies voor lokale initiatieven op het gebied van zonnepanelen.

De strekking van de zakelijke subsidie

Bijna alle zakelijke subsidies op zonnepanelen hebben te maken met een extra fiscale aftrek. De onderneming zal dus winst moeten maken (of inkomen moeten hebben). Draait de onderneming al verlies, dan zijn de subsidies minder of niet interessant. De hoogte van de subsidie is dus afhankelijk van de belastingdruk van de onderneming en of u verliezen in de toekomst nog mag verrekenen.

Uw terugverdientijd

Uw beslissing om te investeren in zonnepanelen is natuurlijk ook afhankelijk van de te verwachten terugverdientijd. Om dit te berekenen zult u vooral moeten kijken naar wat uw verbruik is. de hoogte van uw verbruik bepaalt namelijk in welke tariefgroep van energiebelasting u valt, ofwel het bedrag dat u betaalt voor een kilowattuur. Onderstaand tabel geeft een schatting van de gemiddelde terugverdientijd op de investering.

Verbruik per jaar in kWhTerugverdientijd op investering
<10.0005 – 8 jaar
10.001 tot 50.0009 – 12 jaar
>50.00014 – 17 jaar

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

In Nederland kent men de investeringsaftrek. Voor zonnepanelen kan hiervoor de KIA worden toegepast. Onderstaande tabel geeft aan wat de hoogte van de fiscale aftrek is bij een investering voor 2016:

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot 2.3000
Tussen 2.301 en 56.02428%
Tussen 56.025 en 103.74815.687

Een BV kan een belastingbesparing van circa 6% realiseren. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan een belastingbesparing van circa 12% realiseren.

Energie-Investeringsaftrek (EIA), per 1-1-2016 verhoogd

Zonnepanelen komen eveneens in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek bedraagt per 1-1-2016 58% (was 41,5%). Een BV kan ongeveer 11,6 tot 14,5 % van de investering aan vennootschapsbelasting besparen. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs wel 30% besparen. Om voor de subsidie in aanmerking moet de minimale capaciteit 25 kW zijn (circa 100 zonnepanelen). Investeert u voor meer dan 25 kW aan zonnepanelen, dan wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA gemaximeerd op 1.200 euro per kW boven de 25 kW. Een investering in 40 kW zonnepanelen biedt dus 15 x 1.200 euro, ofwel 18.000 euro aftrek. Het budget voor de EIA in 2016 bedraagt 161 miljoen euro.

Daarnaast is er een koppeling met asbestvervanging. Hierdoor is 75% vrije afschrijving op de panelen mogelijk. Voorwaarde is wel dat de asbestvervanging en plaatsing van zonnepanelen in een tijdsbestek van maximaal 3 maanden wordt uitgevoerd. Het hoeft niet om hetzelfde dak te gaan, maar de gebouwen moeten wel op dezelfde WOZ-beschikking vermeld staan. Daarnaast geldt een minimum kostenpost van 2.500 euro  voor de vervanging van asbest.

Asbesthoudende daken met zonnepanelen vervangen (MIA en VAMIL)

Heeft u een asbest dak, dan bestaan er nog eens extra subsidiemogelijkheden. Hiervoor is de zogenaamde Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) beschikbaar. De MIA bedraagt 36% fiscale aftrek, de MIA zelfs 75%. Hierbij moet wel voldaan worden aan bepaalde eisen. Raadpleeg hiervoor de MIA/VAMIL-voorwaarden van de belastingdienst.