In 2017 bestaat er voor particulieren de mogelijkheid om de volledige BTW op de aanschaf op zonnepanelen terug te ontvangen. Deze mogelijkheid is gerealiseerd aan de hand van het internationale Fuchs arrest dat heeft gediend in Oostenrijk. En om eerlijk te zijn, is dit financieel aantrekkelijker dan de voormalige subsidie zonnepanelen die door de overheid in het verleden beschikbaar werd gesteld.

De BTW teruggave op zonnepanelen betekent dat de volledige 21% btw op zowel de materialen als de gehele installatie kan worden teruggevorderd. Omdat een particulier stroom levert aan het energienet, kan deze worden beschouwd als ondernemer. De particulier kan zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Let op; de particulier hoeft zich hiervoor NIET te registreren bij de Kamer van Koophandel. En daardoor kan hij de volledige BTW op de totale investering in zonnepanelen terugontvangen. Deze regeling is over het algemeen interessanter dan de (lokale) subsidie zonnepanelen 2017.

Dit jaar is er vooralsnog geen landelijke subsidiemogelijkheid voor de aanschaf van zonnepanelen , maar vanuit de lokale overheid zijn er wel mogelijkheden. Zo zijn er een aantal gemeenten/provincies die een subsidie op de investering van zonnepanelen beschikbaar hebben gesteld. De hoogte van de subsidie zonnepanelen variëren van een percentage op de aanschaf tot een vaste vergoeding op de investering. Om te controleren of er voor uw woonplaats subsidiemogelijkheden zijn voor de aanschaf van zonnepanelen, kunt u het beste kijken op de website www.energiesubsidiewijzer.nl.

Gemeente Someren:

 

Daarnaast bestaat er voor woningeigenaren de mogelijkheid om gebruik te maken van een lening met een lage rente.  Om in aanmerking te komen voor deze EnergieBespaarlening moet de woningeigenaar minimaal twee duurzaamheidsmaatregelen toepassen. Denk hierbij aan vloerisolatie, aanschaf zonneboiler, cv-inregelen.

Sinds 2014 bestaat er de energiebespaarlening, ook voor zonnepanelen. Dit is een initiatief van het Nationaal Energie bespaarfonds waarbij 300 miljoen euro beschikaar is gesteld om tegen een zeer lage rente een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen. Zonnepanelen komen in aanmerking voor de energiebespaarlening met gunstige voorwaarden. Daarbij geldt de regel dat 75% van de lening gebruikt mag worden voor zonnepanelen. Het restant moet gebruikt worden voor andere energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, HR-beglazing, CV-ketel etc.

Stel u bent woningeigenaar en u wenst 12 zonnepanelen aan te schaffen die 2.750 kWh per jaar (230 kWh per maand) opbrengen. Hoe zou het financiële plaatje er dan uitzien? Het genoemde aantal zonnepanelen kan het jaarlijkse verbruik dekken. U heeft een offerte ontvangen voor een bedrag van € 4.250,-. Deze zonnepanelen laat u financieren met de energiebespaarlening. Om hier correct gebruik van te maken regelt u eveneens vloerisolatie van € 1.400,- zodat u aan de regels van de energiebespaarlening  voldoet.

Kijken we naar de zonnepanelen, dan ziet het financiële plaatje er als volgt uit:

Maandelijks besparing:
€ 53,-  besparing energiekosten (230 kWh per maand à € 0,23)

Maandelijkse uitgaven:
€ 56,- (7 jaar aflossing en 2,6% rente volgens annuïteiten)

Per saldo bent u € 3,- per maand kwijt om na 7 jaar met volle teugen te kunnen genieten van gratis stroom via de zonnepanelen.

De energiebepaarlening is een uitstekende manier om zonnepanelen aan te schaffen indien u geen geld beschikbaar heeft of het geld voor andere doeleinden wil gebruiken. U kunt de energiebespaarlening afsluiten via Ikinvesteerslim. Hier vindt u eveneens alle voorwaarden voor zonnepanelen met de energiebespaarlening.