Subsidie
De overheid heeft voor particulieren een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de zon-pv installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn (=601 Wp, over het algemeen een installatie van 3 zonnepanelen of meer) en moet u de installatie in eigendom krijgen (bij huren of leasen kan geen subsidie aangevraagd worden).

De hoogte van de subsidie is 15% van de werkelijk gemaakte kosten voor de installatie, met een maximum van € 650,-. Dit zijn de kosten van de zonnepanelen, de omvormer en de montagematerialen. De kosten van montage vallen buiten de subsidie.
Voor een installatie vanaf  € 4.333,- kunt u aanspraak maken op het maximale subsidiebedrag.

De aanvraag voor de subsidie heeft u een getekende koopovereenkomst (offerte) nodig. Deze kunt u digitaal indienen middels uw digid bij het eLoket van Agentschap NL.
http://www.agentschapnl.nl/organisatie/eloket
Desgewenst kunnen wij kosteloos de subsidieaanvraag voor u regelen. Hiervoor moet u HD Solar machtigingen om de subsidieaanvraag te doen.

De definitieve toekenning van de subsidie wordt bepaald door AgentschapNL, hierop hebben wij geen invloed.