PARTICULIEREN INFORMATIE

Solar-systemen levert uitsluitend A-merk producten. Wij hebben mono en poly zonnepanelen in ons assortiment, deze zonnepanelen zijn voorzien van alle keurmerken. Tevens kunt u complete doe-het-zelf pakketten bij ons bestellen. Bekijk snel onze uiterst scherpe prijzen in de webshop. Heeft u onze producten ergens anders goedkoper gezien? Neem contact met ons op!

Kwaliteit staat bij HD Solar hoog in het vaandel. Het bedrijf wil alleen maar A-kwaliteit leveren tegen aantrekkelijke prijzen. De missie is om groene energie toegankelijk te maken voor een breed publiek. De scherpe prijsstelling maakt dit mogelijk, waarbij het leveren van kwaliteit cruciaal is om ook op te lange termijn actief te zijn op deze markt.

Bij het leveren van kwaliteit hoort ook een goed systeemontwerp en uiteraard lange garanties, garanties tot 25 jaar. Voor de garantie hoeft de klant niet aan te kloppen bij de fabrikant van de materialen, maar kan hij gewoon bij HD Solar terecht.

Eisen installateurs

Voor het koppelen van de PV-installatie op het elektriciteit netwerk maken we uitsluitend gebruik van erkende installateurs met een zeer ruime ervaring op het gebied van PV-installaties. Onze installateurs zijn erkend door Sterkin www.erkendinstallateur.nl en voldoen aan de erkenningsregeling zonnepanelen.

Onze installateurs werken volgens de NEN1010 inclusief de aanvullende eisen voor PV-systemen en volgens de Netcode Elektriciteit van de energiekamer van de NMA.

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert. Als onafhankelijk keurmerk beheert Sterkin de erkenningsregelingen voor elektrotechnische, gastechnische en waterinstallateurs, alsmede voor installateurs van duurzame energie installaties.

De door Sterkin erkende installateurs gaan voor kwaliteit.

Iedere klant is anders, ieder dak is anders. Hd Solar gelooft in service en een gedegen op maat advies. Met 20 jaar ervaring met daken kan voor bijna elk dak een passende oplossing geboden worden. HD Solar levert ook in-dak-systemen, waarbij de zonnepanelen volledig geïntegreerd worden in het dak. Verder is er een ruim assortiment aan panelen en omvormers, zodat er altijd een passend pakket samengesteld kan worden. Service stopt ook niet na de levering. HD Solar monitort systemen ook nog na levering om te kijken of deze optimaal functioneren.

Het aanbieden van doe-het-zelf pakketten past in de filosofie om zonne-energie voor een grote groep aantrekkelijk te maken. HD Solar biedt de doe-het-zelvers kant-en-klare pakketten, volledig op maat geleverd. Hierbij hoort desgewenst gratis uitleg over de installatie. Voor het aansluiten van het PV-systeem op het elektriciteitsnetwerk is het advies om altijd gebruik te maken van een erkende installateur met aantoonbare ervaring in het aansluiten van een PV-systeem.

Teruggaaf van de BTW op zonnepanelen voor particulieren.

U gaat, als particulier of zelfstandige, wellicht de keuze maken om zonnepanelen aan te schaffen voor uw privé woning. Een goede keuze, waarmee u duurzaam gaat voorzien in uw energiebehoefte. Een bijkomende voordeel is dat u gebruik kunt maken van de fiscale voordelen die hier momenteel voor gelden. U kunt namelijk de BTW over de aanschaf terug vorderen bij de belastingdienst en daarmee een flink bedrag van uw aankoopprijs terug krijgen.

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de btw. U hebt een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energieleverancier.

Als ondernemer voor de btw moet u een administratie bijhouden en facturen sturen voor uw leveringen waarop de btw vermeld staat. U kunt, na teruggave van de door u betaalde btw, helemaal worden ontheven van deze administratieve verplichtingen.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Kleine ondernemers moeten ook een administratie bijhouden. Maar betaalt u € 1.345 of minder btw per jaar? En bent u een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof)? Dan kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen aanvragen.

Voordelen van ontheffing

 • U hoeft alleen uw inkoopfactuur te bewaren;
 • U hoeft geen facturen aan uw energieleverancier te sturen.
 • U hoeft geen boekhouding meer bij te houden voor de btw.
 • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen.

Lees meer over belastingvermindering voor kleine ondernemers op de site van de belastingdienst bij “kleine ondernemersregeling”.

De ontheffing kan vervallen.
Wanneer uw omstandigheden veranderen, vervalt misschien uw recht op ontheffing van administratieve verplichtingen. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn.

Verzoek om ontheffing indienen

U kunt de btw teruggave en de aanvraag van de ontheffing geheel zelf regelen. Indien u geen administratieve rompslomp wilt, bieden wij aan om ervoor te zorgen dat u dat fiscaal voordeel op een gemakkelijke manier kunt verkrijgen.

Wat gaan zij voor u doen:

 • een brief naar de belastingdienst sturen om, namens u, een BTW nummer aan te vragen;
 • uw aangifte BTW (teruggave) van het kwartaal van aanschaf berekenen;
 • deze aangifte verzenden naar de belastingdienst;
 • een brief naar de belastingdienst sturen met het verzoek voor ontheffing van uw administratieve verplichtingen;
 • elk kwartaal van dat boekjaar een “nul aangifte” indienen bij de belastingdienst.

Wat moet u doen? Deze gegevens aanleveren bij ons:

 • Een volledig ingevulde en ondertekende machtiging (deze verstrekken wij aan u);
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs) in verband met aanvraag van een BTW-nummer;
 • Indien van toepassing: soms kan het zijn dat wij de aangifte handmatig in moeten dienen. Als het goed is krijgen wij die toegestuurd, mocht die brief per ongeluk bij u terecht komen, dan dient u deze (met bijbehorende retourenvelop) ook in te leveren.

Voor meer informatie over de btw-teruggave voor particulieren:

Waarom zonnepanelen aanmelden?

Het registreren van uw zonnepanelen is van groot belang. Uw netbeheerder heeft deze gegevens nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Drie redenen om bij energieleveren.nl te registreren.

Geld

Als u op een bepaald moment meer energie produceert dan verbruikt, wordt deze energie op het elektriciteitsnet gezet. Uw energieleverancier verrekent deze terug levering met de normale levering. Indien u meer terug levert dan verbruikt, heeft u recht op een terug-leververgoeding. Hierover kunt u afspraken maken met uw energieleverancier. Door uw productie-installatie te registreren op energieleveren.nl weet u zeker dat de juiste gegevens bekend zijn om de terug-leververgoeding te berekenen.

Milieu

Steeds meer consumenten gaan zelf duurzame energie produceren. Het is van belang om al deze duurzame productie nauwkeurig in kaart te brengen. Zo kan bijvoorbeeld de overheid zien welke technieken een extra stimulans nodig hebben. Registreer uw productie-installatie en draag bij aan de verduurzaming van Nederland.

Veiligheid

De netbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het netwerk. Hij wil graag weten welke klanten zelf energie leveren aan het net. Dit is van belang bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten. Registreer uw productie-installatie voor uw eigen veiligheid en die van de monteur.

Bekijk de instructievideo op www.energieleveren.nl.

Waar moet u op letten als u een PV installatie heeft aangeschaft?

 • De installatie moet aangemeld worden bij de netbeheerder. De netbeheerder heeft de plicht om het net optimaal te beheren. Dit is een wettelijke publieke taak en zij zullen uw gegevens dan ook niet gebruiken voor commerciële doeleinden. De netbeheerder meldt de installatie ook bij uw energieleverancier zodat deze uit gaat van de juiste vergoeding als u energie terug levert aan het net. Verder helpt de registratie bij de verduurzaming van Nederland, doordat duurzame producties in kaart kunnen worden gebracht. Ten slotte zorgt het voor veiligheid bij u en de monteur als de netbeheerder weet welke klanten zelf energie leveren aan het net. Dit is namelijk belangrijke informatie bij storingen, werkzaamheden en calamiteiten.Aanmelden is simpel: op de site www.energieleveren.nl vindt u een formulier waarop u uw gegevens kunt invullen (o.a.: postcode en huisnummer, naam, telefoonnummer, e-mail adres, wattpiek vermogen van de installatie, en de datum van plaatsing. Het wattpiek vermogen vindt u terug op uw factuur).
 • Mocht u gebruik maken van een dag- en nachttarief bij uw energieleverancier, dan raden wij u aan om te overleggen met uw leverancier of het wellicht gunstiger is om over te stappen op één tarief. Ook kunt u vragen of het mogelijk is om uw voorschot naar beneden te brengen.
 • Meldt bij uw verzekeringsagent dat u een PV- installatie heeft, in verband met de dekking. Er zijn ook speciale verzekeringen voor zonnepanelen. Wij kunnen u hierover vrijblijvend informeren.
 • Zorg dat BTW aangifte binnen één maand na het einde van het  kwartaal is ingediend zijn bij de Belastingdienst.

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. De subsidieregeling is op 2 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Looptijd en indienen

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Leefomgeving en gezondheid

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Geen MIA Vamil

Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van  asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA Vamil.

Meer informatie

Bron: www.rvo.nl