Omvormers

Een omvormer is in feite de technologisch belangrijkste component van een fotovoltaïsche installatie. De omvormer zet de in de cellen van de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom conform het elektriciteitsnet, voor eigen gebruik of als voeding van het openbare elektriciteitsnet. Ook zorgen ze ervoor dat de panelen op elk moment hun maximale vermogen produceren (het zogenaamde MPP tracken) en meten ze de opbrengst van het systeem. Bovendien bewaakt deze intelligente systeembeheerder zowel de zonnepanelen als het elektriciteitsnet.

Er zijn verschillende soorten omvormers op de markt. De belangrijkste categorieën zijn string-omvormers en micro-omvormers, met een tussenvorm die gebruikt maakt van ‘power optimizers’. Hoe maakt u nu de juiste keuze?

String Omvormers

Bij string-omvormers worden de panelen in serie aan elkaar gekoppeld in lange strings, en worden vervolgens de strings aan de omvormer gekoppeld. Dit is het meest voorkomende type installatie en wordt toegepast wanneer de panelen allemaal dezelfde kant op staan gericht en er weinig last is van schaduw. Het voordeel van deze systemen is dat ze relatief simpel zijn met weinig verschillende onderdelen en daardoor een kleine kans op storingen. En als er al een storing zou zijn in de omvormer, dan is deze meestal goed bereikbaar en dus gemakkelijk om te vervangen.

Micro Omvormers

Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormertje. Deze zijn allemaal direct aangesloten op de 230 V wisselstroom. Het voordeel hier is dat elk paneel zijn eigen MPP tracking heeft. Zulke systemen worden vaak toegepast bij installaties waar de panelen allemaal verschillende hellingshoeken en oriëntaties hebben, en ook bij kleine systeempjes van 3 of 4 panelen (want string-omvormers werken pas vanaf een bepaald minimum aantal panelen). Het nadeel is dat het systeem meer onderdelen krijgt en daardoor iets storingsgevoeliger wordt. De omvormers worden zelf ook blootgesteld aan zwaardere omstandigheden (hoge temperaturen, zo vlak onder de panelen) en als ze eens kapot zouden gaan, dan is het moeilijker om ze te bereiken en te vervangen. Daar staat dan weer tegenover dat de opbrengst van ieder paneel afzonderlijk kan worden bekeken, in plaats van alleen de opbrengst van het systeem als geheel.

Systeem met optimizers

Een tussenvorm van bovenstaande categorieën wordt gevormd door systemen met zogenaamde ‘power optimizers’ in combinatie met omvormers. De bekendste producent van deze systemen is het Israëlische SolarEdge. Bij deze systemen is elk paneel uitgerust met een Optimizer, die het MPP tracken per paneel regelt, en die de gelijkstroom van het paneel omzet in een andere gelijkstroom. Vervolgens is er net als bij string-omvormers nog één centrale omvormer nodig die de gelijkstroom weer omzet naar wisselspanning. Deze systemen kunnen net als micro-omvormers worden toegepast bij installaties met panelen die allemaal verschillend gericht staan, en bij veel beschaduwing (al rijst dan weer de vraag of panelen leggen bij veel schaduw überhaupt zinvol is). Het nadeel van de grotere complexiteit van de installatie speelt hier ook nog wel, al is de meest gevoelige elektronica in de omvormer geplaatst en dus in principe eenvoudiger te bereiken.