Recent gerealiseerd project agrarische sector

Onlangs heeft HD Solar 182 zonnepanelen geïnstalleerd bij een agrarische onderneming in het kader van de stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop!' Deze regeling kan voor wat betreft de zonnepanelen gecombineerd worden met de Energie Investeringsaftrek (EAI) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor het saneren van de asbest kan tevens gebruik gemaakt worden van de MIA/VAMILL. Indien u [...]