ASBEST VAN HET DAK, ZONNEPANELEN EROP.

Vanaf 1 juli 2014 kunt u in een van de drie volgende situaties gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’:

  1. U bent agrariër;
  2. U heeft een agrarisch bedrijf gehad;
  3. U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok;

Vanaf 1 januari 2016 kunt u deze provinciale regeling combineren met een landelijke regeling. Totaal kunt u € 9,- per m² subsidie aanvragen.

Zonnepanelen Agrarisch HD Solar

De regeling ziet er als volgt uit:

  • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
  • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.

Meer info: asbestvanhetdak.nl