AGRARIËRS

De meeste agrarische bedrijven verbruiken veel stroom. Daarnaast hebben agrarische bedrijven vaak een groot oppervlak aan daken. Dat betekent dat er veel zonnepanelen geplaatst kunnen worden, zodat in de meeste gevallen in de eigen behoefte aan stroom voorzien kan worden door het plaatsen van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink in prijs gedaald en dus is het ook voor de agrariër interessant om te investeren in zonnepanelen. De investering is, mede door de subsidies en mogelijkheden tot belastingaftrek, al in een paar jaar terug te verdienen. Daarna wordt het pas echt interessant: u wekt uw eigen groene stroom op en betaalt dus niets meer aan een energieleverancier!

Aan zonnepanelen op een agrarisch bedrijf worden hoge eisen gesteld. Door omstandigheden als stof, zand, vocht en ammoniak hebben zonnepaneleninstallaties het zwaarder te verduren. HD Solar biedt agrariërs goede kwaliteit zonnepanelen die uitgebreide tests hebben doorstaan. Zo kunnen wij een hoge opbrengst over een langere periode garanderen.

Belastingaftrek zonnepanelen voor agrariërs

Als u als agrarisch bedrijf zonnepanelen plaatst, kunt u gebruik maken van de investeringsaftrek regelingen EIA (Energie-investeringsaftrek) en KIA (Kleinschaligheids-investeringsaftrek). Door de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving en door de KIA kunt u 28% van het investeringsbedrag aftrekken van uw fiscale winst.

Subsidie voor agrariërs: Asbest eraf, zonnepanelen erop

De subsidie regeling voor agrariërs ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is helaas in 2017 niet meer beschikbaar in de provincie Noord-Brabant. Alleen in de provincie Friesland wordt deze subsidie dit jaar nog verstrekt.
Natuurlijk kunnen wij nog steeds voor u regelen dat het asbest van het dak verwijderd wordt, voordat we zonnepanelen gaan plaatsen. Zonnepanelen mogen namelijk niet op een asbesthoudend dak geplaats worden.
Wij kunnen u begeleiden op het hele traject van de aanschaf tot en met de plaatsing van een zonnepanelen installatie. Zo kunt u een afspraak maken met een adviseur die bij u ter plaatse komt kijken wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn. Of er asbestdaken zijn die verwijderd moeten worden, er een nieuw dak moet worden geplaatst, wat de eventuele subsidie- en belastingaftrekmogelijkheden zijn en deze aanvragen, het plaatsen van de panelen, het aansluiten van de panelen op de omvormer en het monitoren van het systeem na plaatsing.