AANDACHTSPUNTEN NA AANSCHAF

Waar moet u op letten als u een zonnesysteem/PV-installatie heeft aangeschaft?

  • De installatie moet aangemeld worden bij de netbeheerder. De netbeheerder heeft de plicht om het net optimaal te beheren. Dit is een wettelijke publieke taak en zij zullen uw gegevens dan ook niet gebruiken voor commerciële doeleinden. De netbeheerder meldt de installatie ook bij uw energieleverancier zodat deze uit gaat van de juiste vergoeding als u energie terug levert aan het net. Verder helpt de registratie bij de verduurzaming van Nederland, doordat duurzame producties in kaart kunnen worden gebracht. Ten slotte zorgt het voor veiligheid bij u en de monteur als de netbeheerder weet welke klanten zelf energie leveren aan het net. Dit is namelijk belangrijke informatie bij storingen, werkzaamheden en calamiteiten.
    Aanmelden is simpel: op de site www.energieleveren.nl vindt u een formulier waarop u uw gegevens kunt invullen (o.a.: postcode en huisnummer, naam, telefoonnummer, e-mail adres, wattpiek vermogen van de installatie, en de datum van plaatsing. Het wattpiek vermogen vindt u terug op uw factuur). Bekijk de instructievideo op www.energieleveren.nl.
  • Mocht u gebruik maken van een dag- en nachttarief bij uw energieleverancier, dan raden wij u aan om te overleggen met uw leverancier of het wellicht gunstiger is om over te stappen op één tarief. Ook kunt u vragen of het mogelijk is om uw voorschot naar beneden te brengen.
  • Meldt bij uw verzekeringsagent dat u een PV-installatie heeft, in verband met de dekking. Er zijn ook speciale verzekeringen voor zonnepanelen. Wij kunnen u hierover vrijblijvend informeren.
  • Zorg dat de BTW-aangifte binnen één maand na het einde van het  kwartaal is ingediend bij de Belastingdienst.