De openstelling van de SDE+ is in de eerste helft van dit jaar vooral besteed aan zonne-energie en wind op land. Op 3 oktober 2017 volgt een nieuwe openstelling. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. Met de SDE+ wil het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

In de voorjaarsronde van 2017 zijn in totaal 4.530 aanvragen goedgekeurd voor de subsidie voor duurzame energieprojecten (SDE+). Indien alle projecten uit de voorjaarsronde worden gerealiseerd, leveren deze een productie van ruim 6 miljoen kilowattuur aan hernieuwbare energie. Dit komt overeen met een bijdrage van 1,1 procentpunt aan het aandeel hernieuwbare energie. Het overgrote deel ging naar de zonne-energie (49%) en windenergie op land (38%). Ook zijn een aantal projecten afgewezen. Hierdoor kon een deel van het budget, circa €168 miljoen, niet worden beschikt.

In totaal zijn er vanaf 2008 tot en met de voorjaarsronden van 2017 voor circa 29.500 projecten een beschikking afgegeven. Ongeveer 24% van deze projecten is inmiddels gerealiseerd en 62% is nog in ontwikkeling. Bij 14% is gebleken dat realisatie niet mogelijk is. Ontwikkelaars waarvan de aanvraag is afgekeurd, kunnen bij de volgende openstelling een verbeterde aanvraag indienen.

Tweede openstelling: 3 oktober 2017

De tweede subsidieperiode voor dit jaar is opengesteld van 3 tot en met 26 oktober 2017. Hiervoor is weer een budget van €6 miljard beschikbaar, welke in 3 fases opengesteld zal worden. Hiermee komt het totale budget op €12 miljard, een verhoging van €3 miljard ten opzichte van 2016. Het basisbedrag voor aanvragen in de categorie zonne-energie wordt, naar aanleiding van nieuwe inzichten op basis van de voorjaarsronde 2017, verlaagd van €0,125 naar €0,117 per kilowattuur. Een aanvraag kan worden ingediend via de site van RVO.

Overige wijzigingen

Kleinschalige zonneprojecten kleiner dan 1 MW moeten sneller dan voorheen in productie komen. Dit betekent dat kleinschalige projecten in deze categorie binnen anderhalf jaar na afgifte van een beschikking stroom moeten produceren. Voorheen was dat binnen drie jaar.

Een andere belangrijke wijziging bij deze openstelling is dat bij- en meestook van biomassa niet meer in aanmerking komt voor financiering vanuit de SDE+ in deze ronde. In het Energieakkoord is namelijk afgesproken dat bij- en meestook van biomassa SDE+ subsidie krijgt tot het maximum van 25 PJ. Dit plafond is bereikt.

eLoket

Ook in 2017 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Er is een SDE+ Stappenplan wat precies de stappen  beschrijft van subsidieaanvraag tot uitvoering van uw project. Meer informatie over de SDE+ subsidie vindt u op www.rvo.nl/sde of in de SDE+ brochure najaar 2017.

Bronnen: DLV Advies en RVO

Brochure-SDE-najaar-2017.pdf