Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft een omgevingsvergunning verleend aan een zonnepark van 110.000 zonnepanelen dat ontwikkeld wordt door GroenLeven.

Het gaat om een zonnepark van red. 28 megawattpiek dat ontwikkeld wordt door GroenLeven in samenwerking met Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen wordt ontwikkeld.

Voor het zonnepark Oranjepoort wil GroenLeven nog dit jaar SDE+-subsidie aanvragen. De omgevingsvergunning is verleend voor ‘het bouwen van een zonneakker van circa 33 hectare met bijbehorende voorzieningen ten westen van de Oosterveenseweg te Nieuw-Dordrecht (Oranjedorp).’

Het besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 10 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Gedurende de ter inzage termijn van 6 weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Bron: Solar magazine