In Solar Magazine van september 2016 is een artikel gepubliceerd over de hagelschade die de storm van 23 juni in deze regio heeft aangericht. Hieronder volgt een deel van dit artikel:

solar-magazine-logo2

 

Rook trekt op na supercell in Zuidoost-Brabant:

‘Behoefte aan principe-uitspraak van verzekeraars over hagelschade bij zonnepanelen’

Donderdagavond 23 juni is een zomeravond die in Zuidoost-Brabant niet snel vergeten zal worden. Minimaal 1 miljard euro schade als gevolg van een storm die zijn weerga niet kent. Daarnaast is het voor de Nederlandse zonne-energiesector de eerste keer dat men op grote schaal in aanraking komt met hagelschade aan zonnepanelen. De redactie van Solar Magazine spreekt ruim 2 maanden na dato met een aantal lokale installateurs, waaronder HD Solar.

Confetti

Bij HD Solar stond daags na de storm de telefoonlijn roodgloeiend. ‘In totaal hebben wij meer dan 100 schademeldingen ontvangen, waarvan er inmiddels 30 installaties vervangen zijn’, vertelt Anko van Deursen. ‘Naast de 500 particuliere systemen die de afgelopen jaren door ons geplaatst zijn, hebben wij ook veel sportclubs en midden- en kleinbedrijven in het schadegebied van zonnepanelen voorzien. Ook mijn eigen zonnepanelensysteem is de bewuste avond gesneuveld. Het waren de scherpe puntjes aan de grote hagelstenen die alles verwoestten, van dakpannen tot auto’s en zonnepanelen. De daken leken wel confetti. De storm is daarbij als een baan over de as Sterksel, Someren-Dorp, Asten en Deurne getrokken.’

Ondertussen kent Van Deursen al diverse particulieren die met hun verzekeraar in een discussie zijn beland. ‘Helaas zijn er een aantal klanten die niet aan hun verzekeraar hebben gemeld dat zij zonnepanelen hebben. Wij roepen klanten na oplevering van het systeem altijd op om dit direct te doen. Verder zijn er verzekeraars die stellen dat de schade onder de inboedel- in plaats van de opstalverzekering valt. Een installatie op een plat dak zit niet nagelvast aan een huis en valt hierdoor onder de inboedelverzekering. Als de installatie op een schuin dak en nagelvast geplaatst is, dan valt het onder de opstalverzekering. Het grootste verschil? Bij de inboedelverzekering is hagelschade uitgesloten. Bij een opstalverzekering kun je hagelschade wel verhalen. Door de installatie op een plat dak te aan te melden op de opstalverzekering, kan de verzekeraar een aparte clausule opnemen in de polis, waardoor deze toch verzekerd is.

Verder kan het zijn dat diverse budgetpolissen hagelschade uitsluiten, iets om goed in de gaten te houden bij de aanschaf van zonnepanelen. Op een bedrijfspolis – in het landelijk gebied of op industrieterreinen, plaatsen agrariërs regelmatig zonnepanelen die privé-eigendom zijn op hun bedrijfsdak – is hagelschade nooit standaard meeverzekerd.’

Opmerkelijk is volgens Van Deursen dat één specifiek zonnepaneel de storm overleefde. ‘Een glas-glaszonnepaneel. Naast dat er geen zichtbare schade aan dit paneel was, bleek ook na een elektroluminescentietest alles nog in orde. Dit terwijl alle standaard zonnepanelen met folie en glas gesneuveld zijn.’

De schadegevallen die HD Solar inmiddels afgehandeld heeft zijn volgens Van Deursen zeer divers, veelal te wijten aan de verschillende opstelling van verzekeraars. ‘Wel zijn er verzekeraars die bereid zijn om de test waarmee vastgesteld wordt of de zonnepanelen beschadigd zijn te vergoeden. Andere verzekeraars leggen de verantwoordelijkheid bij de klant en verplichten hen om aan te tonen dat de zonnepanelen defect zijn. De testkosten zijn dan voor eigen rekening.
Sommige klanten hebben ook “geluk”. Zo heeft een klant die al 12 jaar zonnepanelen had liggen de installatie volledig vergoed gekregen en heeft nu de beschikking over een installatie met veel betere zonnepanelen met een aanzienlijk hoger vermogen.
Grosso modo geldt dat de afhandeling nog een behoorlijke tijd op zich zal laten wachten. Het zal zeker nog een half jaar duren voor alle schadegevallen afgehandeld zijn.’

Zie voor het hele artikel: www.solarmagazine.nl