Afgelopen week plaatste HD Solar 546 JA Solar 265 Wp zonnepanelen bij een varkenshouder in Someren-Heide. De varkenshouder maakte gebruik van de SDE subsidie om dit grootschalige project te realiseren.

Zonnepanelen op een agrarisch bedrijfspand van een varkenshouder in Someren-Heide.

Zonnepanelen op een agrarisch bedrijfspand van een varkenshouder in Someren-Heide.

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.
Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen
en heet daarom ook wel hernieuwbare energie.
In 2016 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning
van subsidie voor duurzame energieproductie: voorjaar en
najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2016 is gesloten.
De SDE+ najaarsronde 2016 loopt van
27 september, 9.00 uur tot 27 oktober, 17.00 uur.

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten
subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken.
Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die van
grijze energie, is de productie van duurzame energie niet altijd
rendabel. SDE+ vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze
energie en duurzame energie over een periode van 8, 12 of
15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt is afhankelijk van de
technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is
afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid
duurzame energie die u produceert.

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Voor meer informatie: www.rvo.nl