Tien trends voor zonne-energie in 2016

zonne-energie
1. Grote (aantallen) zonnesystemen breken door

De verhoging van de Stimulering Duurzame Energieproductie, de belangrijkste subsidiepot, van 3,5 naar 8 miljard euro per jaar, zal in 2016 veel maatschappelijke en commerciële organisaties over de streep trekken om nu echt op zonnestroom over te stappen. Berichten uit de media maken ons er steeds vaker op attent dat ook wooncorporaties steeds meer interesse voor zonnestroom krijgen, wat een doorbraak van zonnepanelen op huurwoningen zal inluiden.

2. Huisbewoners gaan structureel besparen

Dankzij slimme meters en online energiemanagers zijn meer mensen dan ooit zich in detail bewust van hun energieverbruik: zo geldt dit voor 9 op 10 huizenbezitters, bleek uit recent onderzoek van Sungevity en Milieu Centraal. De volgende stap dit jaar: mensen gaan met chirurgische precisie in hun energieverbruik snijden en een toenemend aantal startups zal hierop inspelen.

3. Er komt duidelijkheid over salderen

Het kabinet heeft de wens uitgesproken om de salderingsregeling, waarbij kleine verbruikers zonnestroom die ze aan het net terugleveren tegen gunstige vergoeding tegen hun eigen verbruik mogen wegstrepen, na 2020 af te slanken en uiteindelijk af te schaffen. In 2017 zal over een overgangsregeling worden beslist.

Wij verwachten dat grote maatschappelijke druk het kabinet zal dwingen al in 2016 duidelijkheid te verschaffen. De overgangsregeling zal verder ruimhartig zijn zodat een investering in een zonnesysteem zich binnen 7 jaar blijft terugverdienen. Wij voorspellen ook dat onderdelen van de salderingsregeling, zoals voor scholen, structureel overeind zullen blijven.

4. De thuisbatterij blijft (nog) klein

Hoewel technologie en prijs van batterijen voor thuisopslag voor zonnestroom snel verbeteren is deze optie nog steeds duur. Aangezien kleinverbruikers nog kunnen salderen, en daarmee fors belastingvoordeel genieten, zullen ook in 2016 weinig bezitters van zonnepanelen een batterij aanschaffen.

5. Zonnestroom bij particulieren stevent af op mainstream

Volgens de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat hebben zo’n 300.000 huizenbezitters in ons land inmiddels zonnestroom. Dat is ongeveer 8 procent van de 4 miljoen huizenbezitters (Bron: CBS). En ondanks de onrust rond de salderingsregeling verwachten wij dat ook particulieren dit jaar volop voor zonnestroom blijven kiezen. De afbouw van salderen gaat namelijk pas in 2020 in en een overgangsregeling zal die periode waarschijnlijk fors verlengen.

Hierdoor blijft de terugverdienperiode voor zonnepanelen die je dit jaar aanschaft onveranderd: zo’n zeven jaar. Zeker als je in 2016 voor zonnestroom kiest. Particulieren zien verder dat tegen de tijd dat saldering er niet meer is, thuisopslag van zonnestroom een kosteneffectief alternatief zal zijn.

6. Zonnepanelen in de supermarkt

Inspelend op bovenstaande mainstream trend zullen grote winkelketens, zoals Ikea en Mediamarkt, in toenemende mate zonnepanelen op hun schappen leggen en de overstap op zonnestroom in hun marketing promoten. Dit zal de drempel voor veel particulieren verder verlagen.

7. Consumenten eisen meer kwaliteit

De wildwest-periode is over. De huidige kopers van zonnepanelen zijn beter geïnformeerd en letten scherper op kwaliteit. Solide aanbieders die zijn getoetst door keurmerkorganisaties als Zonnekeur en met een helder aanbod komen, zullen dit jaar een voorsprong nemen. Consumenten zullen ook veel kritischer kijken naar de stroomopbrengst die ze wordt voorgespiegeld en financieel zwakke aanbieders op de markt mijden vanwege het faillisementsrisico.

8. Lokale regelgeving en administratieve kosten nemen af

Ook gemeenten doen dit jaar een duit in het zakje om zonnestroom verder te stimuleren. Vergunningen zullen steeds makkelijker worden verstrekt, ook voor afwijkende geveltoepassingen en monumenten. Verder worden de administratieve kosten voor de aanvraag van zonnepanelen nu door enkele gemeenten kwijtgescholden. Wij verwachten dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren. Dit om te voorkomen dat mensen financieel worden gestraft voor een mislukte poging om een vergunning te krijgen.

9. EU-importbarrières zullen prijsdalingen niet afremmen

Het achterhoedegevecht van Europese zonnepaneelfabrikanten om goedkopere panelen uit China buiten de deur te houden zullen falen. Hoewel ze er via hun lobby in zijn geslaagd de EU Minimum Import Prijs (MIP)-maatregel nog een jaar te handhaven, komt het einde van de houdbaarheidsdatum van de MIP in zicht. Verder zijn er vele productiefaciliteiten in andere landen gevestigd.

10. Bouwsector omarmt zonnepanelen

De bouwsector zal dit jaar aantrekken. Het verschil met vorige nieuwbouwgolven zal zijn dat bouw- en installatiebedrijven zonnepanelen al in de ontwerpfase zullen integreren in plaats van het er achteraf nog ‘even bij te doen’. Daardoor zal een veel hoger percentage nieuwbouw standaard zonnepanelen hebben dan voorheen.

Aangescherpte wettelijke eisen bij het plaatsen van zonnepanelen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) zouden het mogelijk kunnen maken om bij nieuwbouw meer zonnepanelen te plaatsen.

Bron: www.sprout.nl, 2 februari 2016