Ondernemersvereniging Someren

Ondernemersvereniging Someren

Woensdag 20 mei zullen leden van Ondernemersvereniging Someren een bezoek brengen aan HD Solar in Someren-Eind. Ook voor ondernemers is het bijzonder interessant om te investeren in zonnepanelen door regelingen als de Energie Investeringsaftrek (EIA), Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Namens HD Solar gaat Anko van Deursen dieper in op bovengenoemde regelingen middels voorbeeld-investeringsberekeningen. Daarnaast zal hij een aantal zonnestroom-systemen laten zien en gaat hij in op de nieuwste ontwikkelingen in deze branche. Ook zal de importheffing op zonnepanelen, de salderingsregeling en het overheidsbeleid aan de orde gesteld worden.

Uiteraard is het niet alleen vanwege de financiële voordelen interessant om te investeren in zonne-energie. Ook de positieve bijdrage aan een beter milieu en in het verlengde daarvan aan een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maken het voor een ondernemer een aantrekkelijke investering.

Voor meer informatie: www.ovs.nl