Zonnepanelen worden duurder, maar HD Solar kan voorlopig nog uit voorraad leveren.

Zonnepanelen worden duurder, maar HD Solar kan voorlopig nog uit voorraad leveren.

Wie het laatste nieuws over zonnepanelen heeft gevolgd, heeft gezien dat de prijzen voor zonnepanelen gaan stijgen. Dit ligt o.a. aan de zwakke euro en een mogelijke schaarste aan hoogwaardige zonnepanelen die buiten China geproduceerd worden. Het goede nieuws is: HD Solar kan voorlopig nog leveren uit voorraad voor de nu geldende lagere prijzen!

Nederlandse groothandels in zonnepanelen verwachten voor dit voorjaar een stijging van prijzen van zonnepanelen, zo blijkt uit een peiling onder 25 groothandels van vakblad Solar Magazine.

De verwachte prijsstijging heeft te maken met een combinatie van factoren, waarbij de zwakke euro de belangrijkste is: die maakt de import van zonnepanelen uit China en andere leveranciers van buiten de eurozone duurder.

Een andere factor die groothandels aanvoeren, is mogelijke schaarste aan hoogwaardige zonnepanelen die buiten China zijn geproduceerd. “Opgeteld bij de hoge dollarkoers is dat de voornaamste reden van prijsstijgingen.”, stelt Dennis de Jong van Solarcentury tegenover Solar Magazine.

Of er echt schaarste ontstaat bij de levering van zonnepanelen in Europa, is overigens een punt van discussie onder groothandels. Volgens sommigen richten Chinese leveranciers zich minder op Europa, waardoor levertijden kunnen oplopen. Anderen wijzen op de enorme overcapaciteit op de wereldmarkt, die het relatief makkelijk maakt om alternatieven te vinden voor Chinese panelen.

Verder is er ook veel te doen om de Europese importheffing op Chinese zonnepanelen. Daar bestaat in de branche veel onduidelijkheid over, mede vanwege de complexiteit van de anti-dumpingheffing.

Voor meer informatie: www.z24.nl

Bron: Z24, 2 april 2015