Zonne- en windenergie zullen een prominente rol gaan spelen in plannen voor toekomstige energieopwerk.

Zonne- en windenergie zullen een prominente rol gaan spelen in plannen voor toekomstige energieopwerk.

Zonne-energie zal in 2025 op veel plekken in de wereld goedkoper zijn dan elektriciteit opgewekt met kolen of gas, aldus het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer.

De kosten voor stroom opgewekt met zonne-energie zijn de laatste jaren enorm gedaald. In Duitsland daalde het feed-in tarief van 40 ct/kWh in 2005 naar 9 ct/kWh in 2014. Een onderzoek komt nu tot de conclusie dat zelfs in de meest conservatieve scenario’s de prijs van solar zal blijven zakken. In 2025 zal de prijs per kWh verder zijn gedaald naar tussen de 4 en 6 cent in Centraal- en Zuid-Europa. In 2050 wordt dat zelfs tussen de 2 en 4 cent.

Afhankelijk van de schaal en de locatie van de zonne-systemen kan zonne-stroom nu al kosten-effectief zijn. In de woestijn van Dubai wordt stroom opgewekt voor 5 ct/kWh. Duitse zonne-systemen op industriële schaal kunnen al voor minder dan 9 cent leveren. Ter vergelijking: moderne kolen- en gascentrales leveren stroom voor tussen de 5 ct/kWh en 10 ct/kWh. Bij kerncentrales kan de prijs oplopen tot 11 cent.

‘Het onderzoek toont dat zonne-energie veel sneller goedkoper is geworden dan de meeste experts hebben voorspeld en deze trend zet door’, zei Patrick Graichen, directeur van Agora Energiewende, een denktank die zich richt op de energietransitie. ‘Plannen voor toekomstige energieopwek zouden daarom wereldwijd moeten worden herzien. Op dit moment wordt zonne-energie maar een klein aandeel toebedeeld in de meeste plannen. Maar als je nu kijkt naar de extreem gunstige kosten is het meer waarschijnlijk dat solar een prominente rol zal spelen, samen met windenergie. Het meest belangrijke is dat dit een goedkope manier is om bij te dragen aan het beschermen van het klimaat’.

Bron: www.energieoverheid.nl
Auteur: Tessel Renzenbrink 27-02-2015