Zakelijk een elektrische auto rijden heeft vele fiscale voordelen, zeker in combinatie met de aanschaf van zonnepanelen. Als je namelijk zonnepanelen op je woning plaatst om je zakelijke elektrische auto mee op te laden, mag je deze zonnepanelen ook zakelijk aanschaffen en zijn de EIA (Energie Investeringsaftrek) en KIA (Kleinschaligheids Investeringsaftrek) van toepassing. elektrische auto Voorwaarden:

 • De elektrische auto moet zakelijk zijn aangeschaft voor gebruik van EIA en KIA regeling. Alleen dan kunnen de kosten van de zonnestroom om de auto op te laden ook zakelijk verwerkt worden.  De zonnepanelen die deze stroom opwekken kunnen dan ook zakelijk verwerkt worden, zelfs als ze op de privé woning geïnstalleerd zijn.
 • Voor EIA en KIA mogen de zonnepanelen niet aard- en nagelvast zijn. Dan behoren de panelen voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting tot het keuzevermogen. De ondernemer mag dan zelf kiezen of ze onder het privé- of ondernemersvermogen vallen. Voor gebruik van de EIA en KIA regeling dient men dan te kiezen voor het ondernemersvermogen.
 • De zonnepanelen moeten stroom leveren aan de elektrische auto. Hiervoor moeten zowel de auto als de zonnepanelen bemeten worden, apart van de andere apparaten. Beiden moeten dan ook op een afzonderlijke groep in de meterkast te worden aangesloten. Deze groep dient vervolgens bemeten te worden met een kilowattuur-meter.
 • Het gebruik van zonnepanelen moet voor een materieel deel zakelijk zijn voor toepassing van de EIA en KIA regeling. Materieel wil zeggen: ongeveer 10%. Voor de overige 90% mogen de zonnepanelen dus privé gebruikt worden. Aan het einde van het jaar kan dan een verrekening plaats vinden. De zaak brengt de privé gebruikte stroom in rekening aan de privé persoon.
 • Alleen bedrijfsmiddelen die op de energielijst 2014 staan komen in aanmerking voor de EIA. Zonnepanelen staan op deze lijst.
 • Verder moet het bedrijf voldoende winst maken om gebruik te kunnen maken van de EIA en KIA regeling. Het financiële resultaat van het bedrijf moet namelijk wel ruimte hebben voor deze fiscale aftrekposten. Ook mogen de regelingen één jaar terug en zeven jaar vooruit geschoven worden. De fiscale winst hoeft dus niet persé in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen te vallen. Per jaar mag er voor de KIA regeling niet meer dan € 55.248,- aan investeringen worden ingediend.

Een rendement tot 45% op deze investering is haalbaar:

 • Je kunt je laadpaal en zonnepanelen afschrijven volgens de standaard bedrijfseconomische regeling van 20% per jaar;
 • Je kunt je investering in zonnepanelen aftrekken voor 41,5% met de EIA;
 • De elektrische auto en je oplaadstation kun je aftrekken tot 36% met de Milieu Investeringsaftrek (MIA)
 • De zonnepanelen en het oplaadstation kun je indien gewenst versneld afschrijven met de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL);
 • Voor de bedrijven die inkomstenbelasting betalen is bovenop alle regelingen nog 28% extra af te trekken met de KIA.