2013 een moeilijk jaar in de sector

2013 was een uitdagend, zelfs moeilijk jaar voor de sector.  Dit komt, behalve door de economische malaise, door diverse factoren. Denk hierbij aan de importheffing op zonnepanelen, het wegvallen van de subsidie op zonnepanelen en onduidelijke wet- en regelgeving omtrent de btw-heffing op zonnepanelen. Ondanks deze factoren hebben we, samen met onze partner solar-systemen.nl,  een uitstekend jaar gehad. Hiervoor willen iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wat heeft 2014 in petto

We merken een onverminderde interesse in PV-systemen. Nu er helderheid is betreffende alle wet- en regelgeving verwachten wij een zeer goed jaar. Het btw-voordeel voor particulieren geeft de consument een ideale mogelijkheid om voor een lage prijs een PV-systeem aan te schaffen. Terugverdientijden onder de 5 jaar zijn reëel. Hierdoor kunnen wij een systeem met zonnepanelen leveren aan een steeds groter wordende groep consumenten. Dat investeren in zonnepanelen goed is voor het milieu was bekend, maar het is bovendien zeer interessant voor uw portemonnee en het levert direct voordeel op.

Overheid is een belangrijke schakel

Voorwaarde is uiteraard dat ook overheden hun duit in het zakje doen. Overheden hebben uiteindelijk nog steeds de morele én praktische plicht om te streven naar een maatschappij die duurzaam, dus met hernieuwbare energiebronnen, kan functioneren. Hindernissen moeten worden weggewerkt, niet opgeworpen. Dit is niet goed gegaan in 2013, maar het lijkt er nu wel op dat dit besef doorgedrongen is.

Kortom, we zijn erg enthousiast over de toekomst. Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen en we kijken uit naar een zonnig 2014.

Met vriendelijke groeten,
Het HD Solar team