Teruggaaf van de BTW op zonnepanelen voor particulieren.

U gaat, als particulier of zelfstandige, wellicht de keuze maken om zonnepanelen aan te schaffen voor uw privé woning. Een goede keuze, waarmee u duurzaam gaat voorzien in uw energiebehoefte. Een bijkomende voordeel is dat u gebruik kunt maken van de fiscale voordelen die hier momenteel voor gelden. U kunt namelijk de BTW over de aanschaf terug vorderen bij de belastingdienst en daarmee een flink bedrag van uw aankoopprijs terug krijgen.

Advertentie_contact_BTWParticulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de btw. U hebt een btw-plicht als u als particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan uw energieleverancier.

Als ondernemer voor de btw moet u een administratie bijhouden en facturen sturen voor uw leveringen waarop de btw vermeld staat. U kunt, na teruggave van de door u betaalde btw, helemaal worden ontheven van deze administratieve verplichtingen.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Kleine ondernemers moeten ook een administratie bijhouden. Maar betaalt u € 1.345 of minder btw per jaar? En bent u een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof)? Dan kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen aanvragen.

Voordelen van ontheffing

 • U hoeft alleen uw inkoopfactuur te bewaren;
 • U hoeft geen facturen aan uw energieleverancier te sturen.
 • U hoeft geen boekhouding meer bij te houden voor de btw.
 • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen.

Lees meer over belastingvermindering voor kleine ondernemers op de site van de belastingdienst bij “kleine ondernemersregeling”.

De ontheffing kan vervallen.
Wanneer uw omstandigheden veranderen, vervalt misschien uw recht op ontheffing van administratieve verplichtingen. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn.

Verzoek om ontheffing indienen

BelastingdienstU kunt de btw teruggave en de aanvraag van de ontheffing geheel zelf regelen. Indien u geen administratieve rompslomp wilt, bieden wij aan om ervoor te zorgen dat u dat fiscaal voordeel op een gemakkelijke manier kunt verkrijgen. Wij werken hiervoor samen met KUBUS Someren (www.kubus.nl). Dit administratiekantoor zal het gehele traject voor u verzorgen zodat u daar zelf (bijna) geen administratieve rompslomp heeft.

Wat gaan zij voor u doen:

 • een brief naar de belastingdienst sturen om, namens u, een BTW nummer aan te vragen;
 • uw aangifte BTW (teruggave) van het kwartaal van aanschaf berekenen;
 • deze aangifte verzenden naar de belastingdienst;
 • een brief naar de belastingdienst sturen met het verzoek voor ontheffing van uw
 • administratieve verplichtingen;
 • elk kwartaal van dat boekjaar een “nul aangifte” indienen bij de belastingdienst.

Wat moet u doen? Wat gegevens aanleveren bij ons:

 • Een volledig ingevulde en ondertekende machtiging (deze verstrekken wij aan u);
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs) in verband met aanvraag van een BTW-nummer;
 • Indien van toepassing: soms kan het zijn dat wij de aangifte handmatig in moeten dienen. Als het goed is krijgen wij die toegestuurd, mocht die brief per ongeluk bij u terecht komen, dan dient u deze (met bijbehorende retourenvelop) ook in te leveren.

Voor meer informatie over de btw-teruggave voor particulieren: