Een op tien Duitsers produceert stroom of warmte via zonne-energie – IT Pro – Nieuws – Tweakers.

Naar schatting 8,5 miljoen Duitsers wonen inmiddels in een huis of pand dat is voorzien van zonnepanelen die ingezet worden voor stroomopwekking of het genereren van warmte, zo stelt branchevereniging BSW-Solar. Dat komt neer op ruwweg een op de tien Duitse burgers.

Volgens BSW-Solar is het aantal Duitsers dat groene stroom of warmte genereert met behulp van eigen zonnepanelen in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld tot 8,5 miljoen. Dit relatief grote aantal zou mogelijk zijn omdat Duitse burgers het gekozen energiebeleid van de regering, ook bekend als de ‘Energiewende’, ondersteunen. De organisatie verwacht de komende jaren nog een verdere groei van fotovoltaïsche energieopwekking doordat de Duitse regering kerncentrales wil gaan sluiten en de nadruk blijft leggen op wind- en zonne-energieprojecten.

Bij Duitse bedrijven die actief zijn in de markt voor zonne-energie lijkt de nadruk van zonnepanelen steeds meer te verschuiven naar systemen die opgewerkte energie tijdelijk opslaan. Zo heeft de firma SMA Solar aangekondigd dat het voor de consumentenmarkt een gecombineerde inverter/accu op de markt gaat brengen. Deze moet huishoudens in staat stellen om ’s avonds energie te gebruiken die overdag is opgewekt.

Volgens SMA Solar zou zijn inverter/accu-combinatie een huishouden van vier personen gemiddeld drie uur extra elektriciteit kunnen leveren in de avond. Hierdoor kan de elektriciteitsrekening verder gedrukt worden, zo stelt de fabrikant. Dat komt omdat de huidige gebruikers van zonnepanelen gemiddeld slechts 25 procent van de opgewekte stroom zelf gebruiken. Met het apparaat van SMA Solar zou dit kunnen stijgen tot 50 procent. SMA wil het apparaat in de tweede helft van 2013 op de markt gaan brengen. Dan zal ook de prijs bekend worden.

Bron: www.tweakers.net