Loading...
Veel gestelde vragen 2017-10-10T10:38:47+00:00

VEEL GESTELDE VRAGEN – FAQ


Een deel van de zonne-energie die u opwekt zult u direct in huis kunnen gebruiken. Maar soms produceert u meer elektriciteit dan u gebruikt. Die energie gaat dan het openbare net in. En op andere momenten heeft u weer elektriciteit van het openbare net nodig. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt: hoeveel elektriciteit u in totaal heeft verbruikt van het net, en hoeveel energie u aan het net heeft geleverd.

Uw energieleverancier moet de stroom die u aan het net levert verrekenen met de verbruikte stroom: dat heet salderen. Daarbij geldt één voorwaarde: u heeft een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80A. Voor particulieren geldt dat eigenlijk altijd. Salderen zal een wettelijk recht blijven tot in ieder geval 2020. Het is mogelijk dat daarna een nieuwe regeling van kracht wordt. In 2017 wordt de huidige salderingsregeling geëvalueerd. Na 2017 is dus meer bekend over de toekomst van salderen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft beloofd dat er een goede overgangsregeling komt voor iedereen die al gebruikt maakt van de huidige salderingsregeling.

Stappenplan BTW teruggave-traject

 1. U draagt er zorg voor dat wij de ingevulde machtiging ondertekend naar ons terug stuurt (dit kan via het montageteam).
 2. Wij vragen voor u een BTW nummer aan.
 3. U ontvangt de brief ‘vaststelling belastingplicht’. U kunt de achterzijde inscannen of een foto maken en mailen naar administratie@hdsolar.nla.v. Leonie Emonds. Hierop staat het BTW identificatienummer wat wij nodig hebben voor de administratie.
 4. U ontvangt een brief met de gebruikersnaam en ca. drie dagen later een brief met het wachtwoord. Mocht u een van deze twee brieven niet hebben ontvangen neem dan contact met ons op, bij voorkeur via mail (administratie@hdsolar.nl). Heeft u bijvoorbeeld wel het wachtwoord ontvangen dan kan het zijn dat de brief met gebruikersnaam is zoekgeraakt bij de post. Wij vragen deze dan opniewu voor u op. U kunt de gebruikersnaam en het wachtwoord ook inscannen of een foto maken naar ons mailen via administratie@hdsolar.nl.
 5. Aan het einde van het kwartaal waarin u de panelen heeft gekocht wordt de aangifte ingediend en een kopie aangifte wordt naar u toe gemaild.
 6. U ontvangt een beschikking van de belastingdienst thuis gestuurd met daarin het te ontvangen BTW bedrag. Op deze beschikking staat een datum en ca. 10 dagen na deze datum wordt het BTW bedrag aan u teruggestort.
 7. Vervolgens vragen wij voor u de ontheffing administratieve verplichtingen aan bij de belastingdienst. U krijgt van de belastingdienst een brief waarin wstaat of de ontheffing al dan niet is verleend. U stuurt een kopie van deze brief naar administratie@hdsolar.nl. de ontheffing wordt meestal schriftelijk verleend vanaf januari in het opvolgende kalenderjaar. Onze ervaring is echter dat deze meestal al direct in het opvolgende kwartaal wordt toegepast. Wij houden dit voor u in de gaten en indien nodig doen wij nog de vervolgaangiftes.
 8. Als er geen aangiftes meer klaar staan informeren wij u per mail dat het teruggavetraject succesvol is afgerond.

Het is belangrijk dat u alle correspondentie die u van de Belastingdienst ontvangt betreffende uw zonnepanelen en het BTW teruggave traject naar ons toe stuurt. U kunt de brieven inscannen of fotograferen en naar ons mailen via administratie@hdsolar.nl. U kunt ook een kopie van de brieven bij ons afgeven of in de brievenbus stoppen.

U ontvangt een beschikking van de belastingdienst thuis gestuurd met daarin het te ontvangen BTW bedrag. Op deze beschikking staat een datum en ca. 10 dagen na deze datum wordt het BTW bedrag aan u teruggestort.

Over het algemeen kunnen zonnepanelen op schuine en platte daken worden geïnstalleerd, zolang de dakconstructie sterk genoeg is om de zonnepanelen te kunnen dragen. Wanneer u een maatwerkofferte aanvraagt, meet een adviseur uw situatie op afstand in. Of de adviseur komt bij u langs om de situatie ter plaatse te bekijken. Daarbij wordt gelet op de volgende dingen:

 1. Hoe meer zonlicht op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst. Een dak op het zuiden is ideaal, maar een ligging op het oosten of westen is vaak ook mogelijk. Daken die gelegen zijn op het noorden of daken met veel schaduw zijn minder geschikt.
 2. Het oppervlak moet vrijwel zonder schaduw zijn. De feitelijke opbrengst van de installatie wordt bepaald door de ‘zwakste schakel’ in het systeem: het paneel met de laagste opbrengst. Dus als één zonnepaneel in de schaduw ligt, daalt de productie van alle andere panelen die daar rechtstreeks mee verbonden zijn. In veel gevallen is het dan verstandig om tegen een meerprijs optimizers aan te schaffen. Hiermee wordt de opbrengst per paneel geoptimaliseerd, ook als een paneel gedeeltelijk in de schaduw ligt.

Het aanvragen van een offerte op maat voor uw specifieke woning is gratis en vrijblijvend.

HD Solar streeft er altijd naar om een goed aanbod te realiseren. Wij willen ervoor zorgen dat u een kwalitatief hoogstaand product krijgt voor een eerlijke prijs. Het realiseren van een offerte op maat neemt enige tijd in beslag. Dit aanbod wordt helemaal aangepast op uw specifieke woonsituatie. Een maatwerkofferte bestaat uit:

 • Een telefonisch consult
 • Vrijblijvend adviesgesprek op uw locatie of bij ons in de showroom
 • Een analyse van uw huidige stroomverbruik en eigen opwek capaciteit
 • Een gespecificeerde configuratie op basis van professionele lucht- en straatfoto’s
 • Een rendementsberekening

Na ontvangst van de offerte blijft deze 2 weken geldig.

Als u meer energie opwekt dan u verbruikt, of meer dan 5.000 kWh opwekt, dan maakt dat zeker uit. De voorwaarden voor de hoogte van de terugleververgoeding verschillen per energiebedrijf. Bij alle energieleveranciers mag men onbeperkt salderen, voor teruglevering boven uw verbruik krijgt u een terugleververgoeding. De terugleververgoeding moet wettelijk een ‘redelijke’ vergoeding zijn. In de praktijk is dit 70% tot 100% van het kale leveringstarief: dat is uiteindelijk ongeveer 5 tot 9 cent per kWh. Nogal een verschil met salderen, waarbij men ongeveer 22 cent per kWh krijgt.

Op veel vergelijkingssites, waaronder www.energieleveranciers.nl kunt u nagaan welke leverancier het beste bij u past.

Het rendement van de zonnepanelen is afhankelijk van je persoonlijke situatie en de ligging van de panelen. Zonnepanelen die volledig op het zuiden gericht zijn halen gemiddeld een rendement van 87% van het Wattpiek vermogen. Dit percentage wordt lager wanneer de panelen verder bij het zuiden vandaan komen te liggen.

HD Solar maakt alleen gebruik van panelen van gerenommeerde bedrijven die hun panelen diverse veiligheids- en kwaliteitstesten laten ondergaan. Op onze website kunt u per merk paneel bekijken welke testen de panelen hebben ondergaan en welke certificering ze behaald hebben.

De zon geeft energie af in de vorm van licht en warmte. Met behulp van zonnepanelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Een zonnecel bestaat uit twee laagjes silicium. Dat is een stof die in zand zit. Als de zon op een zonnecel schijnt, ontstaat er tussen die twee laagjes silicium elektriciteit. Maar deze stroom kunt u nog niet thuis gebruiken om bijvoorbeeld TV te kijken of een wasje te draaien. Daarvoor heeft u eerst een omvormer nodig die de stroom naar de meterkast brengt en omzet in wisselstroom. Wanneer de elektriciteit, via de omvormer, in de meterkast is gekomen, kunt u het gebruiken in huis. Op de meter van de omvormer kunt u dan ook aflezen hoeveel stroom de zonnepanelen hebben opgewekt.

U heeft productgarantie op de verschillende onderdelen van het systeem. Dit is per merk verschillend. Op onze website kunt u per merk paneel en omvormer bekijken wat de garanties op dat betreffende paneel of die omvormer zijn. Voor de meeste panelen geldt een garantie van 10 jaar, zo ook op de meeste omvormers. De garantie op de installatie zelf (mits uitgevoerd door HD Solar) bedraagt 5 jaar. Naast de productgarantie krijgt u een vermogensgarantie op de panelen van 90% tot 12 jaar en tot 80% tot 25 jaar. Vermogensgarantie dekt ongeoorloofd vermogensverlies van zonnepanelen. Het rendement van zonnepanelen daalt na verloop van tijd, maar als de opbrengst te ver daalt is er iets mis. Dan zullen wij bij de leverancier een klacht indienen en alles zo snel mogelijk naar ieders tevredenheid proberen op te lossen.

Bij de productie van 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit uit de verbranding van kolen komt minstens 900 gram CO2 vrij, bij gasverbranding is dat 400 gram. Bij zonlicht is dat veel lager: 50 gram. Dat scheelt een flinke slok op een borrel, zeker als u bedenkt dat een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 3.500 kWh elektriciteit verbruikt.

Dat er bij zonne-energie nog CO2 vrijkomt, komt door de productie van de installaties zelf zoals de zonnepanelen en de omvormers. Daarvoor zijn (nog) fossiele brandstoffen nodig en die tellen natuurlijk mee in de vergelijking met energie uit fossiele bronnen. De CO2 die vrijkomt door de bouw van koleninstallaties wordt ook meegewogen. Na 3,5 jaar heeft een zonnepanelen-systeem de energie die voor de productie nodig was weer terugverdiend. Er zijn ook al studies die laten zien dat de terugverdientijd al op één jaar ligt. In alle gevallen is de productie-energie van zonnepanelen dus geen reden om ze niet aan te schaffen.

U kunt kiezen uit:

Soort panelen Vermogen       Hoe zien ze eruit?                                                                                                                              Toelichting

Poly-kristallijne panelen:        265Wp Blauwe cellen, witte achter plaat, zilverkleurige aluminium rand                            Budget systeem

Mono-kristallijne panelen:     275Wp Zwarte cellen, zwarte achter plaat, zwarte aluminium rand                                       Esthetisch systeem

Mono-kristallijne Percium  panelen: 290Wp Zwarte cellen, witte achter plaat, zilverkleurige aluminium rand            Hoog vermogen systeem

Omdat méér panelen samen een hoger vermogen leveren, is dan ook een zwaardere omvormer nodig. Bij zeer grote systemen is het zelfs mogelijk dat er twee omvormers geïnstalleerd worden. De adviseur zal met je uitwerken welk aantal panelen, in combinatie met welke omvormer, in jouw situatie het beste is.

Een omvormer (ofwel inverter) is een apparaat dat de gelijkstroom, die wordt opgewekt door de panelen, verandert in wisselstroom.  Dit is nodig om de opgewekte elektriciteit te kunnen gebruiken in huis en om het terug te leveren aan het net.

Optimizers zijn kastjes die achter zonnepanelen worden geplaatst. De optimizers bepalen per paneel de lichtopbrengst, zodat de centrale omvormer de maximale opbrengst uit een installatie kan halen. Dat is vooral een voordeel wanneer schaduw op één of meer panelen valt en de schaduw zich gedurende de dag verplaatst.

In principe niet, tenzij u in een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht woont. U kunt dit voor de zekerheid navragen bij uw gemeente.

Jazeker. Als er lange elektriciteitsleidingen nodig zijn om aan te sluiten op uw meterkast, kunnen hiervoor meerkosten in rekening gebracht worden. De adviseur van HD Solar zal de mogelijkheden met u verkennen en de definitieve kosten bepalen. Geef bij uw aanmelding in het opmerkingenveld aan dat u de panelen op uw schuur wilt leggen.

Hieronder worden een aantal bekende situaties beschreven:

 • Plat dak: Ja. Zonnepanelen kunnen prima geplaatst worden op een plat dak. U heeft wel meer vrije ruimte nodig dan op een schuin dak. HD Solar zal samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw dak.
 • Monument: Ja, maar dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Als u de panelen wilt plaatsen op een achterdakvlak dat niet naar openbaar gebied gekeerd is, dan heeft u in principe alleen een omgevingsvergunning voor ‘wijzigen monument’ nodig. Als het dak beschreven monumentale waarde heeft, dan heeft u ook een omgevingsvergunning ‘bouwen’ nodig. Het duurt lang voordat u deze vergunningen krijgt. Probeer deze vergunning te regelen voordat voordat u zich inschrijft.
 • Beschermd stads- of dorpsgezicht: Ja, maar dan heeft u misschien een vergunning nodig. Over het algemeen is die vergunning niet nodig als u de panelen wilt plaatsen op een achterdakvlak dat niet naar openbaar gebied gekeerd is. U kunt bij uw gemeente navragen wat voor u de mogelijkheden zijn. Probeer de vergunning te regelen voordat u zich inschrijft.
 • Rieten dak: Ook op een rieten dak is de installatie van zonnepanelen mogelijk. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.
 • Asbest in het dak: Een dak met asbest moet eerst verwijderd worden en vervangen door een dak zonder asbest, voordat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
 • Schuin dak met bitumen dakbedekking: Ook hierop kunnen zonnepanelen geplaatst worden.
 • Dak met golfplaten: Het is mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op een golfplaten dak, mits het dak asbestvrij is. Er kunnen wel meerkosten ontstaan bij installeren op een golfplaten dak.

HD Solar kan zeker zonnepanelen plaatsen op een gemeenschappelijk dak. Dit moet u dan natuurlijk wel eerst overleggen met de VVE.

U moet aan uw verhuurder vragen of u toestemming kunt krijgen om het dak te gebruiken voor zonnepanelen.

Als u binnen uw financiële situatie nog ruimte heeft, kunt u vaak zonnepanelen meefinancieren met uw hypotheek. Raadpleeg daarvoor uw financieel adviseur.

Uit een onderzoek van Motivaction blijkt dat 44% van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker vindt om te kopen dan een huis zonder zonnepanelen. Een op de drie wil hier best meer voor betalen. Wij kunnen u natuurlijk geen garantie geven dat uw huis meer waard wordt. Wel zijn er voordelen die meewegen in de waardering van uw huis: door zonnepanelen krijgt uw woning een groener energielabel, wat volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Universiteit Tilburg een gemiddelde meerwaarde van € 6.000,-oplevert. Hier kunt u het rapport downloaden.

https://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten/rapporten/2011/04/11/het-energielabel-op-de-koopwoningmarkt

Dat kunt u nakijken in uw polis. Meestal wordt van u verwacht dat u aanpassingen of verbouwingen aan uw huis zelf meldt.

Geef dit tijdig aan, dan wachten wij met het aanvragen van de ontheffing.

VRAAG HET EEN VAN ONZE EXPERTS


Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden?

Vraag het aan een van onze experts via onderstaand formulier of via de chatfunctie.

Uw naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Onderwerp

Uw technische vraag