Formulier Machtiging BTW Teruggave 2017-09-28T10:20:59+00:00

MACHTIGING

Hierbij machtigt ondergetekende HD Solar B.V. gevestigd aan het Vaartje 60 te Someren om, voor u als particulier, tijdelijk als vertegenwoordiger op te treden voor de omzetbelasting bij de aanschaf van zonnepanelen. Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Aanvragen van een BTW-nummer;
  • Het elektronisch (of handmatig) verzenden van de aangifte(n) omzetbelasting;
  • Het verzenden van een brief naar de belastingdienst om uw ontheffing aan te vragen;
  • Na ontvangst van de bevestiging van ontheffing van de belastingdienst zullen wij tot aan het einde van het kalenderjaar (maximaal 3 perioden) de ‘nul-aangiften’ indienen.
  • De ontheffing zal ingaan per 1 januari van het kalenderjaar na aanschaf van de zonnepanelen. Deze machtiging komt te vervallen nadat de ontheffing van kracht is en is dus maximaal 1 jaar geldig.

Ondergetekende weet dat hij of zij zelf verantwoordelijk blijft voor de juistheid van de gegevens.

De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap.

Een vereiste van de Belastingdienst is, om BTW terug te vorderen op wiens naam de energienota gesteld is. LET OP: DE FACTUUR VAN UW ZONNEPANELEN EN DEZE MACHTIGING MOETEN OP DEZELFDE NAAM STAAN ALS UW ENERGIECONTRACT.

AUB ONDERSTAANDE VRAGEN INVULLEN:

  1. Heeft u een onderneming?                                                JA/NEE
  2. Heeft u een onderneming gehad in het verleden?        JA/NEE              ZO JA, GA VERDER NAAR VRAAG 3 t/m 5.

 

  1. Wat is de juridische rechtsvorm? V.O.F./Maatschap/B.V./Eenmanszaak
  2. Maakt u nog gebruik van uw BTW-nummer?               JA/NEE
  3. Is uw onderneming van u en uw partner?                     JA/NEE

 

Aanhef aanvrager:                           ● Dhr./Mevr.

 

Achternaam aanvrager:                 ●  ………………………………………………………………………………………………

 

Voorletters aanvrager:                  ●  ………………………………………………………………………………………………

 

Adres:                                                   ●  ………………………………………………………………………………………………

 

Postcode en woonplaats:             ●  ………………………………………………………………………………………………

 

BSN – nummer:                                 ●  ………………………………………………………………………………………………

 

Geboortedatum:                              ●  ………………………………………………………………………………………………

 

Telefoonnummer:                           ●  ………………………………………………………………………………………………

 

Bankrekeningnummer (IBAN):   ●  ………………………………………………………………………………………………

(i.v.m. teruggave)

E-mailadres:                                       ●  ………………………………………………………………………………………………

 

Datum:                                                 ●  ………………………………………………………………………………………………

Handtekening: